Logga in

Hur kan ett prefab-badrum få Säker Vatten-märkning?

Publicerad
18 aug 2021, 06:00

( LÅST ARTIKEL | FÖR PRENUMERANTER ) Det blir allt vanligare att badrum levereras som fabrikstillverkade moduler. Kan sådana moduler ingå i intyg om Säker Vatteninstallation? Jo, det är möjligt i vissa fall. Experten Fredrik Runius reder ut kraven.

Text

Det är bara auktoriserade VVS-företag som kan utfärda intyg om Säker Vatteninstallation. Intyget omfattar bara de arbeten som företaget gör.

Om det auktoriserade företaget ansluter en installationsmodul så gäller intyget fram till inkopplingen. Utförandet av modulen och installationer inne i modulen ingår inte i intyget och montören kan inte ansvara för de installationerna.

Men det finns numera en möjlighet att märka en installationsmodul med ”Accepterad monteringsanvisning” från Säker Vatten.

Läs flera svar från Fredrik Runius
Funkar läckagebrytare och vattenfelsbrytare lika bra?

För att en modul ska kunna få märkningen måste den uppfylla vissa kriterier. Den ska vara typgodkänd med beslut om tillverkningskontroll och monteringsanvisningen ska vara granskade och accepterade av Säker Vatten.

Tillverkningskontrollen ska utföras av en oberoende granskare som med egenkontroller säkerställer att modulen byggs enligt branschreglerna och att personalen har rätt utbildning.

Det tillverkande företaget ska även ha ett avtal med Säker Vatten. Men avtalet innebär inte att företaget är ett auktoriserat VVS-företag.

Om de här kriterierna är uppfyllda kan installationsmodulen anslutas av ett auktoriserat VVS-företag som en VVS-produkt med ett intyg som innefattar modulen. Men VVS-företaget ansvarar fortfarande inte för utförandet inne i modulen, det står det tillverkande företaget för. Precis som för vilken annan monterad VVS-produkt som helst.

Läs flera svar från Fredrik Runius
”Den dyra designblandaren saknar specifikationer”

En grundförutsättning för märkningen av en modul är att den är tillverkad på fabrik som en tryck- och täthetskontrollerad enhet och att ingående produkter är typgodkända.

Om enheten inte tillverkas färdig och inte tryck- och täthetskontrolleras i fabrik utan levereras i delar och montaget sker ute på byggarbetsplatsen, så kan produkten inte falla under branschstandarden för installationsmoduler.

Ett exempel är en renovering av ett badrum då badrummet levereras i delar och byggs ihop ute i respektive badrum.