Logga in

Köldmediet kan bli dyrt

Publicerad
20 mar 2018, 12:12

F-gasförordningen är en tuff utmaning för kylbranschen. Mängder av kylanläggningar ska konverteras och det finns inte nog med personal att göra det. Ägare av anläggningar för komfortkyla kan slappna av – men priset kan bli högt.

Johan Landé. Foto: Jan Fredriksson– Allt fokus och energi ligger på de R404A-maskiner som finns ute hos handlare, i butiker och i storkök. På komfortsidan är det inte mycket aktivitet just nu, säger Johan Landé, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP.

Efter 2020 blir det förbud mot nyinstallation eller påfyllning av köldmedier med GWP-faktor över 2 500. Vanligt köldmedia i komfortkylmaskiner är R134A med faktorn 1 430, alltså under gränsen.

Hittills har priset på R134A stigit något. Men om inte konverteringen av butikskyla och liknande görs med naturliga köldmedier kommer en stor del av R134A-produktionen att användas där.

– Det innebär att R134A påverkas ännu mer. Det är svårt att sia om vart det tar vägen, priserna kommer att gå upp även om det inte blir brist. Men om två år kan det vara både dyrt och svårt att få tag på. Ett bra budskap är att se till att anläggningarna är täta. Både av miljöskäl och ekonomiska skäl, säger Johan Landé.

Alternativet skulle kunna vara R1234ze som har liknande termodynamiska egenskaper. Nackdelen är att det är brandfarligt och kanske inte direkt användbart för konvertering.

Läs mer om komfortkyla i VVS-Forum nummer 3-2018. Teckna prenumeration här.