Logga in

Riktpris för badrumsjobbet var en dålig idé

Publicerad
12 apr 2021, 06:00

Ett luddigt avtal med ett riktpris och oförutsedda problem mynnade ut i en flerårig tvist om betalningen när ett badrum byggdes in i ett kontorsförråd.

Text

Läs också: Efter renoveringshaveriet
Branschen ställer upp för husägare som varit utan varmvatten i fyra år

Läs också: Arn-fall
VVS-firman bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

I en länga mellan höghusen ”Snusdosan” och ”Spottkoppen” i Kiruna finns en kyrka som ett företag låtit bygga om till kontor. Bolagets vd ville göra om ett av förråden till badrum så att det även gick att använda kontoret som tillfällig övernattningslägenhet.

2016 körde badrumsentreprenaden igång efter att ägaren och ett lokalt byggföretag träffat ett muntligt avtal. Ett större installatörsföretag var underentreprenör för VVS-arbetena.

Parterna avtalade inte om något fast pris, men 80 000 – 100 000 kronor angavs av byggfirman som ett riktpris. Arbetet skedde på löpande räkning. Att avtal och pris inte sattes på pränt skulle visa sig vara en stor miss.

Byggföretaget hade varken ritningar eller kännedom om vad som fanns bakom väggar, golv och tak. Därför dök det upp oförutsedda saker under arbetets gång.

Ett problem var avloppet. När man satte en golvbrunn i utrymmet fick man nämligen inte den höjdskillnad man måste ha för att få ett fall, varför man försökte att bila djupare ner i golvet.

Då upptäcktes att det fanns ingjutna värmerör i betonggolvet samt värme- och vattenledningar som inte gick att stänga av. I våningen under fanns det dessutom ett bankvalv som också gjorde att det inte gick att bila ner golvet tillräckligt för att få ett fall.

VVS-företaget kom då på att man kunde borra snett genom väggen till en angränsande toalett, vilket byggföretaget sedan också gjorde. Eftersom det inte var möjligt att ansluta till befintlig avloppstam, var man tvungen att riva en vägg mellan förrådet och toaletten för att kunna ansluta till WC:n.

Under badrumsentreprenaden gjordes också ett antal tilläggsbeställningar på löpande räkning i kök och badrum.

Totalt, inklusive ränta, krävde byggföretaget beställaren på drygt 490 000 kronor för arbetet.

Beställaren menade att arbetet inte var fackmässigt utfört. Byggföretaget skulle ha fördröjt och fördyrat arbetet genom att utföra det ”då och då” istället för att göra arbetet vid ett och samma tillfälle, enligt beställaren, som också hävdade att byggföretaget inte undersökt objektet ordentligt. Därför ville beställaren jämka priset till 114 500 kronor.

Gällivare tingsrätt gick helt på entreprenörens linje och dömde beställaren att betala totalt närmare en halv miljon kronor till byggföretaget, inklusive ränta och rättegångskostnader.

”Generellt ska parterna vara noga med att definiera begreppet riktpris i ett avtal”, påpekade tingsrätten och tillade att ett riktpris inte är bindande för entreprenören.

Läs också: Arn-fall
”Montören tittade på arbetet i 10 minuter, men jag fick betala för en hel timme”