Logga in

Krävde att få golvbrunnen ominstallerad – efter tio år

Publicerad
30 mar 2020, 06:00

Golvbrunnen hade aldrig krånglat, men vid en husbesiktning visade sig den vara felmonterad.Då krävde kunden att få jobbet omgjort.

I januari 2009 beställde kunden en badrumsrenovering genom ett stort byggföretag i Göteborg. Arbetet, inklusive installation av golvbrunnen, kostade 236 781 kronor och blev klart i mars samma år.

VVS-företag om tvist med privatkunder: ”Vissa sätter i system att inte betala hantverkare”

Nästan tio år senare lät villaägaren besikta huset. Besiktningsföretaget upptäckte då att brunnsmanschetten till golvbrunnen var felaktigt monterad och stack ut under klämringen.

”När brunnsmanschetten saknas eller är felmonterad i golvbrunnen är det inte fackmässigt utfört. Detta kan leda till fuktskador i omkringliggande konstruktioner”, skrev besiktningsmannen i protokollet.

Brunnstillverkaren Purus bekräftade att brunnen inte var monterad enligt deras anvisningar.

Eftersom företaget inte ville göra om jobbet gjorde kunden en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och skrev bland annat:

”Bara för att det inte har läckt gör inte att brunnsmontaget är korrekt och fackmannamässigt utfört, det garanterar inte att det inte kan läcka i en framtid. Eftersom brunnen är felmonterad ligger ansvaret på entreprenören, som ska åtgärda felet.”

Men byggföretaget motsatte sig även då kravet och vidhöll att golvbrunnen var korrekt monterad, enligt standarden Säkra Våtrum 2009.

Arn-chefen: ”Skriv ner alla avtal med kunden”

Det har inte läckt hittills under den tioåriga garantitiden. Även om reglerna har ändrats så visar det att montaget är korrekt utfört, menade företaget och pekade på att tvisten egentligen handlade om ett försäkringsärende.

Garantitiden på tio år hade löpt ut, och det kan bli läckage i ett badrum av en mängd olika anledningar. Hade det varit fel på golvbrunnen är det troligt att läckage hade skett under garantitiden, menade företaget.

Arn slog dock fast att golvbrunnsinstallation var felaktigt utförd, eftersom monteringsanvisningarna inte hade följts.

VVS-företagare om Arn-tvist: ”Man får lägga sig platt”

Men nämnden konstaterade samtidigt att felet funnits där under lång tid, utan att orsaka någon skada. Kostnaden för företaget att åtgärda felet skulle inte heller stå i proportion till den betydelse felet hade för villaägaren, menade Arn som avslog villaägarens krav.