Sök på vvs-forum.se


Följ oss på Twitter: 

 Gilla oss på facebook. 

Läs ett utdrag ur senaste VVS-Forum

Här kan du läsa ett utdrag ur senaste VVS-Forum. Hela senaste och tidigare nummer
finns under
Tidningsbibliotek. Lösenordet finns i papperstidningen. 


 


Senaste nytt
Läs mer
Sverige Bygger
annons

Stor solcellsatsning i norr


Pite Energi ska bygga en av de större solcellsanläggningar som någonsin uppförts så långt norrut. Anläggningen placeras på Luleå tekniska universitets campus i Piteå. – Vi vill visa att det är möjligt med effektiv produktion av solenergi på nordliga breddgrader, säger Pite Energis vd Daniel Fåhraeus.

Sandbäckens Rör och TKI tar över efter Imtech


Sandbäckens Rör och TKI tar gemensamt över VS-arbeten i fas fyra och fem för sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna (NKS) från Imtech. Omfattningen på uppdraget är dock ännu inte klar.

Fryshuset ska hjälpa Skanska med mångfaldskompetens


ALMEDALEN. Skanska inleder ett samarbete med Fryshuset med start under Almedalsveckan. Fryshuset ska bistå Skanska med kompetens kring unga och mångfald.

Smarta lösningar för små kök och badrum efterlyses


ALMEDALEN. Arkitektur- och idétävlingen ”Funky Rooms” lanserades av Malmö stad på Almedalsveckan. Kommunen söker innovativa lösningar för kök och badrum i små lägenheter. Tävlingen är en del av satsningen ”Bygg Malmö helt”.

Installationsbranschen lovas förändrad yrkeshögskola


ALMEDALEN. Myndigheten för Yrkeshögskolan, YH, med den nye generaldirektören Thomas Persson, kan se fram emot att få ett reviderat uppdrag oavsett valutgång. Det framgick under ett seminarium när företrädare för både Alliansen och oppositionen träffade en samlad installationsbransch.

Bostadsprojekt för VVS-Metoder


VVS-Metoder AB i Stockholm har fått ett installationsuppdrag i Älvsjö i sydvästra Stockholm. Uppdraget är värt cirka 10 miljoner kronor.

Bara 40 procent av landets skolor har godkänd OVK


ALMEDALEN. En majoritet av landets skolor saknar intyg på godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Det visar en ny undersökning som Svensk Ventilation presenterade på ett seminarium i Almedalen.

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?


ALMEDALEN Rubricerad fråga debatterades i Almegas tält den 1 juli.En het fråga var fredsplikten och de sympatiåtgärder som allt oftare förekommer från fackligt håll vid strejker. - Det finns ett undantag för sympatiåtgärder i de grundlagsskyddade konfliktreglerna från tidigt 1900-tal, även om man har köpt arbetsfred. Men utvecklingen på arbetsmarknaden har gått långt sen dessa regler tillkom och något måste göras. Modernare avtal behövs, fastslog Jonas Stenmo, Almegas chefsjurist.

11 nya lagar för VVS-branschen att hålla koll på


VVS-Forum har granskat de nya lagar som börjar gälla första juli och senare i sommar och som har direkt eller indirekt bäring på VVS-branschen. Däribland finns det så kallade Attefallhuset, individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD) och hårdare tag mot penningtvätt.

Myndigheten för Yrkeshögskolan uppmärksammad i Almedalen


ALMEDALEN YH-Myndigheten har varit hårt kritiserad från många håll under flera år. YH-utbildningarna är attraktiva och leder nästan alltid till jobb direkt efter avslutad utbildning. Men medlen är begränsade och varje år leder det till missnöje bland dem som får avslag. VVS- och Kylbranschen har varit hårt drabbade, vilket VVS-Forum skrivit om i en rad artiklar. Men Thomas Persson,ny generaldirektör för myndigheten, ser med tillförsikt framåt.

Arbetsgivarsamverkan ska ge modernare kollektivavtal


VVS Företagen har inlett ett strategiskt samarbete med Plåtslageriernas Riksförbund och Maskinentreprenörerna för att bland annat få modernare och bättre anpassade kollektivavtal. ”Vi vill att våra kollektivavtal ska utvecklas i takt med tiden. Kollektivavtalen har inte följt med den strukturutveckling som skett inom våra verksamhetsområden”, säger Johan Mossling, tf vd i VVS Företagen.

Mutade politiker vanligt tror högre tjänstemän


ALMEDALEN. Över hälften av de ledande tjänstemännen i kommuner, landsting och hos de största privata företagen tror att svenska politiker tar emot mutor. Samtidigt tror 90 procent att bygg- och fastighetsbranschen är den bransch där det är vanligast med korruption. Det visar en ny undersökning som revisionsföretaget Ernst & Young (EY) presenterade under Almedalsveckan.

Attefall hoppas på rättslig process om särkraven


ALMEDALEN. Nyligen klubbade riksdagen igenom den omdiskuterade stopplagen som förbjuder kommunerna att ställa tuffare energikrav. – Byggaren kan sen riva sönder ett sådant avtal. Men det vore bra med en rättslig process, så att man får ett prejudikat, sa bostadsminister Stefan Attefall (KD) vid ett informellt samtal hos Sveriges Byggindustrier (BI) i Almedalen.

Byggnads sågar BI:s rapport om utstationerad arbetskraft


ALMEDALEN. Sveriges Byggindustrier, BI, har undersökt marknaden vad gäller utstationerad arbetskraft i Sverige. Rapporten presenterades av förhandlingschefen på BI, Mats Åkerlind, på ett seminarium den 1 juli. Men en mycket upprörd Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, sågade rapporten. - Det finns bara ett syfte med rapporten, att ställa Byggnads i en dålig dager, att vi är protektionister och rasister och att vi är för stängda gränser, långt ifrån sanningen, sa han.

Hög ungdomsarbetslöshet och brist på mångfald i elbranschen


ALMEDALEN. Mer mångfald till elektrikerkåren, sa Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO, när frågan om den höga ungdomsarbetslösheten debatterades på ett seminarium arrangerat av 6F och Arenagruppen den 30 juni. Hon anslöt sig därmed till Ola Månssons, ordförande i Svensk Byggnäring, uttalande under Almedalsminglet på söndagskvällen. - Bland annat är bara 1,5 procent kvinnor och vi måste ändra strukturerna på vårt regelsystem för att locka fler av dem till vår bransch, sa hon.

ROT-avdraget lever farligt


ALMEDALEN. ROT-avdraget ger ett nettotillskott till statskassan i form av moms, arbetsgivareavgifter och löneskatt, hävdar Sveriges Byggindustrier. Trots det så lever ROT-avdraget farligt efter riksdagsvalet, åtminstone om opinionsläget som pekar på en röd/grön riksdagsmajoritet. Det visade en debatt om ROT-avdraget som arrangerades av Byggbranschen i samverkan (BBIS).

FTX lönar sig mest


ALMEDALEN. Ska en bostadsrättsförening eller bostadsföretag energieffektivisera sitt gamla bestånd lönar sig en FTX-installation mest. Det konstaterar Roland Jonsson, energichef på HSB, när han presenterade Bebo-projektet ”Ett hus fem möjligheter”.

Smart app för energieffektiva hyresgäster


ALMEDALEN. Med appen Green Fingerprint kan hyresgästerna hos fastighetsbolaget Humlegården både läsa av och få tips om sin energianvändning. Det berättade Per-Arne Rudbert, vd på Humlegården på Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) seminarium om affärsmodeller för energieffektivisering i Almedalen.

Mångfalden ska öka i bygg- och VVS-branschen


ALMEDALEN. Att få in fler kvinnor, personer med utländsk bakgrund och olika sexuella läggningar är bygg- och VVS-branschens stora utmaning och den hetaste frågan just nu. Det förklarade Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier (BI) och ordförande i nätverket Svensk Byggnäring på årets byggmingel i Almedalen.

NKS-konflikten över


Konflikten mellan Skanska och Imtech i sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna (NKS) är över. Den uppgörelse som träffats innebär att Imtech lämnar VS-uppdragen för fas fyra och fem i förtid.

ARN tar över tvister om värmepumpar


Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tar över tvistemål som gäller värmepumpar då Värmepumpbranschens reklamationsnämnd (VPN) inte klarar de nya EU-kraven, enligt förslag i en statlig utredning.

Förslag om personalliggare till Lagrådet


Personalliggare och oannonserade kontrollbesök ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnas till Lagrådet i dag.

Handlingsplan för energieffektiv renovering i Stockholm


Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946–1965.

Svensk passivhusteknik i kinesiskt kontorsprojekt


Weswe Group från Göteborg har tecknat ett avtal för att utforma den första kontorsbyggnaden med passivhusteknik i kinesiska Harbin.

KI: Mål för energieffektivisering gör klimatpolitiken dyrare


De energipolitiska målen om energieffektivisering och förnybar energi gör klimatpolitiken dyrare. Det menar Konjunkturinstitutet (KI), som på regeringens uppdrag analyserat energieffektivisering som en del i EU-kommissionens förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030. Med ett utsläppsmål i stället, ökar förutsättningarna att bedriva en kostnadseffektiv klimatpolitik.

Chefredaktör blir ny vd för STD-företagen


Magnus Höij har utsetts till ny vd för Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och tillträder den 1 oktober. Han är i dag chefredaktör på tidningen Internetworld.

Positiva konjunktursignaler från teknikkonsulterna


Svenska Teknik & Designföretagens medlemsföretag signalerar om en fortsatt förbättring av orderläget. Det framgår av nya Investeringssignalen. I synnerhet ser det positivt ut för teknikkonsulter och arkitekter.

Latour köper Bastec


Investment AB Latour har via Latour Industries tecknat avtal om att förvärva Bastec AB från bolagets grundare och delägare. Bastec i Malmö utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation. Bolaget har 28 anställda och omsätter cirka 45 miljoner kronor.

Byggandet av flerbostadshus ökar kraftigt


Drygt 40.000 bostäder påbörjas 2015 enligt Boverkets senaste prognos. Det är framför allt byggandet av flerbostadshus som ökar. I år påbörjas 37.000 bostäder och 2015 påbörjas 40.500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad.

VVS-Forum

Peugeot

VVS Agenturer

Svensk Ventilation

AIT

Onninen

Cupori

Purmo

www.dahl.se

EUIS

www.wavin.se

 
 

VVS-Forum, Box 47014, 100 74 Stockholm
Tfn: 08-762 73 00 - Fax: 08-669 12 04 - E-post: vvs.forum@vvsforum.se

Besöksadress: Årstaängsvägen 19 C, Marievik

Logga in

Powered by UNC