Logga in

Var pumpen felmonterad så att rören sprack?

Publicerad
22 apr 2024, 10:43

Försäkringsbolaget menade att VVS:aren installerat en pumpstation fel, inte ens i samma rum som toaletten, och att det orsakat en allvarlig vattenskada. Entreprenören var av annan åsikt och saken togs till domstol. 

Historien började med att en husägare söder om Stockholm avtalade köp och installation av en pumpstation för avloppsvatten till ett nybyggt Attefallshus. Pumpen sattes på plats av en VVS-firma som agerade underentreprenör.

Tänk på det här:
Skadeexperterns udda tips för att undvika värmepumpstvister

Tvist:
Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen?

Pumpen installerades under golvet till köket och gick bara att komma åt genom en lucka i golvet under kylskåpet. Den lösningen skulle senare bli föremål för diskussion i domstolen. 

Husets ägare hyrde ut Attefallshuset och hyresgästen anmälde en tid senare stopp i avloppet. En spolfirma togs in och löste problemet. Men några månader senare anmälde den boende nytt strul. Då gjordes en besiktning som avslöjade en vattenskada och att avloppsvatten runnit ut under byggnaden. 

Skadan åtgärdades och försäkringsbolaget betalade ut totalt drygt 200 000 kronor till sin kund, men menade att det var ett felaktigt utfört arbete som låg bakom skadan och ville ha igen pengarna från entreprenören, som också var de som levererat Attefallshuset. Parterna kunde inte enas och försäkringsbolaget stämde husfirman vid Södertörns tingsrätt. 

Tvisten handlade om huruvida pumpen blivit installerad på ett icke fackmässigt sätt och om det i så fall var det felet som orsakade vattenskadan. Försäkringsbolaget hävdade i andra hand att husfirman borde ha avrått från installationen på det sätt som gjordes. 

Deras argument var detta: Pumpen har installerats otillgänglig för underhåll och dold i strid med monteringsanvisningen. Husägaren har inte informerats om funktionen och hur underhållet bör göras, vilket lett till haveriet. Kunden visste inte om pumpens funktion innan skadan upptäcktes och kunde inte lära sig om den på grund av hur den satt. 

Den ansvariga firman hävdade att installationen visst var fackmässigt utförd och att inspektionsluckan gjorde att det gick att komma åt pumpen för kontroll och underhåll. Det är heller inte säkert att ett eventuellt monteringsfel hade varit orsaken till skadan. Husägaren kände till pumpen men berättade inte för spolbilen om den, vilket enligt husfirman gjorde att rören gått isär vid spolning. Produkten har inte underhållits vilket kan ha varit en orsak till det som hände.

Södertörns tingsrätt har fått se monteringsanvisningen och där står att produkten måste vara i samma rum som sanitetsenheten den är ansluten till, i det här fallet toalettstolen. Pumpen måste vara åtkomlig för kontroll, underhåll och reparation. Tingsrätten konstaterar att det inte såg ut så i det här fallet. Besiktningsmannen har berättat att han råkade hitta inspektionsluckan när han i ett annat syfte flyttade på kylskåpet och att han fick lyfta bort en massa isolering innan han såg pumpen. Där har monteringsanvisningarna inte följts och installationen har inte varit fackmässigt utförd.

Expertens tips:
”Tråkigt när värmepumpsföretagen missar sin chans att få rätt på grund av det här”

Men. För att försäkringsbolaget skulle vinna målet måste de ha bevisat att det var detta fel som orsakat eller varit delorsak till läckaget och vattenskadan. Enligt besiktningen är det mest troligt att skadan inträffat genom att avloppsröret gått sönder vid spolning för att lösa stoppet. Tingsrätten tycker inte att det finns tillräckligt med bevis för hur skadan uppstått och därför ska husfirman frias från ansvar i tvisten. Eftersom försäkringsbolaget förlorade målet ska de också betala firman 190 000 kronor för rättegångskostnader. Domen kan överklagas till hovrätten.