Logga in

Försäljningen av värmepumpar har minskat med över 40 procent 

Publicerad
18 apr 2024, 13:00

Svenskarnas stora iver över att köpa en värmepump dämpades redan 2023 och fortsätter nedåt. En viss typ av värmepump har dalat mest.

Under första kvartalet minskade försäljningen av värmepumpar på den svenska marknaden med 43 procent. Vätska-vattenvärmepumpar står för den största minskningen med 46 procent. Det skriver Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) i ett pressmeddelande om deras senaste statistik, i vilket de också tycker att ”det bör noteras att vi jämför med toppåret 2023 varför tappet blir extra stort på grund av det.”

mer om värmepumpar
Daikin – hur har ni det med supporten till installatörer ?

Läs också:
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Byggbranschen har samtidigt bromsat in kraftigt under 2023 och det påverkar i antalet installerade värmepumpar.

En orsak till  avmattningen är också att elpriserna hållit sig på rimliga nivåer, och att det höga ränteläget minskat köpkraften och förlängt beslutsprocesserna.

”Vi ser även att en del av de stora svängningarna i försäljningen är kopplade till en dragspelseffekt då alla led minskar sina lager och kapitalbindning”, skriver SKVP men tror att om ränteläget stabiliseras och förbättras kommer inte bara husbyggandet att ta fart igen utan flera av de projekt som skjutits på framtiden kommer också att kunna realiseras.