Logga in

Konkurserna ökar i VVS-branschen: ”Betydligt fler frågor om arbetsbrist”

Publicerad
22 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
19 apr 2024

Konkurserna ökar i VVS-branschen. De mer än fördubblades under 2023 jämfört med året innan. Samtidigt kan kulmen ha nåtts och nu kommer signaler en uppgång i konjunkturen.

Ränteläget, inflationen och lågkonjunkturen har inte undgått någon. Även statistiken visar att VVS-branschen påverkas av det bistra ekonomiska läget i omvärlden och Sverige.

Han lägger om kursen efter konkursen:
”Jag jobbar för mycket men jag jobbar mindre än någonsin”

Så här får du koll:
Advokatens 8 råd vid konkurs: ”Stor skillnad mellan AB och enskild firma”

Myndigheten Tillväxtanalys siffror visar att 134 företagskonkurser noterades i VVS-branschen under förra året. Det är en dubblering mot de 68 företag som gick under året innan. 

Räknar man antalet anställda som påverkades av konkurser inom VVS blir ökningen mer än fördubblat. Under 2023 var det 430 anställda i VVS-företagen som gick i konkurs att jämföra med 176 år 2022. 

– Det är fullt rimligt att vi ser en ökning i slutet av fjolåret och in i detta året. Vår rapport Marknadsläget visar också på minskade investeringar framför allt inom husbyggnad för 2023. Det borde ge effekt på branschen på olika sätt, säger Erik Karlsson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen. 

Erik Karlsson, IN.

– Det handlar om en inbromsning men ingen katastrof. Vi får fler frågor från våra medlemsföretag kopplat till arbetsbrist men det skiljer sig väldigt mycket åt mellan medlemmarna. En del har jättemycket att göra och skriker efter folk medan andra kämpar för att få ihop jobben.

Erik Karlsson säger att det är effekterna av framför allt det minskade bostadsbyggandet som börjar slå igenom även i VVS-branschen även om man räknar sig som ”väldigt förskonad” jämfört med byggbranschen än så länge. 

Tillväxtanalys siffror för byggindustrin i stort visar att 1725 företag gick i konkurs i fjol, en ökning med 37 procent mot året innan. Totalt påverkades 5657 anställda i byggbolag under 2023, vilket är 44 procent mer än 2022. 

– Det innebär risker för företag inom VVS som är beroende av att vara underentreprenör och bara har ett ben att stå på, säger Erik Karlsson. 

För VVS-företagen märks det tydligt att antalet anställda som blev av med jobben i konkurser var som störst under senhösten, oktober och november året som gick, men de siffrorna har gått ned sedan dess. Det ska sägas att det är siffror från låga nivåer det handlar om. 

Hur den närmaste framtiden blir går förstås inte att säga säkert, men det finns tecken på en ljusning i ekonomin rent allmänt. I slutet av mars presenterade Konjunkturinstitutet sin senaste bedömning av läget och meddelade då att man väntar sig att lågkonjunkturen når sin botten i år och att den ekonomiska återhämtningen börjar mot slutet av året. 

Enligt prognosen toppar arbetslösheten på 8,4 procent men inflationen har minskat snabbt och väntas fortsätta sakta in. Enligt KI:s prognos kommer den att ligga på 1,2 procent mot årsslutet. Samtidigt väntas Riksbanken göra den första av en serie räntesänkningar i juni. Från och med slutet av 2024 förväntas hushållens konsumtion växa relativt snabbt.

VVS-företagarens råd:
4 tips: ”Ring runt till andra rörisar, skit i om de är konkurrenter”

Erik Karlsson ser också goda tecken i tiden för installatörsbranschen. 

– Vi har materialpriser som sjunkit en del inom bygg- och installationsbranschen och det är en faktor för att få i gång investeringar. Vi får positiva effekter av sjunkande inflation och prognoser om rejäla räntesänkningar, bara det ökar viljan att investera. Det finns mycket som är positivt, mer positivt nu än i höstas, säger han. 

KONKURSER I VVS-BRANSCHEN

2023 månadFöretagskonkurserBerörda anställda
Januari67
Februari88
Mars844
April627
Maj1527
Juni837
Juli50
Augusti537
September1538
Oktober1674
November1286
December1215
2022 månadFöretagskonkurserBerörda anställda
Januari843
Februari837
Mars610
April1021
Maj516
Juni513
Juli**
Augusti**
September**
Oktober815
November1212
December69

Fotnot: * Antalet är skyddat av statistiksekretess, vilket görs om det finns risk för att statistiken kan användas för att identifiera enskilda företag, vanligtvis på grund av få observationer.