Logga in

Så funkar det kombinerade värme- och ventilationssystemet

Publicerad
23 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
22 apr 2024

Hur tusan är ett kombinerat värme- och ventilationssystem för småhus med en nätt bredd på 120 centimeter uppbyggt? Systemet, som också har 30 kWh lägre energiprestanda per år och kvadratmeter än genomsnittet, visas på Nordbygg.

här är reportaget om komboaggregatet
”Bara vi i grannskapet har det här speciella kombosystemet med FTX och luft/vattenvärmepump”

för- och. nackdelar
Ska man välja FX eller FTX?

  1. I tvättstugan finns husets hjärta (värmepump) och lungor (FTX) i två skåp av rostfritt stål. Det handlar om en luft/vattenvärmepump av modell Flexit Eco Nordic WH4 (med ett naturligt köldmedium, koldioxid) och ett FTX-system.
  2. FTX-systemet (från- och tilluft med värmeväxlare) är försett med en roterande värmeväxlare, som tar vara på den värme som finns i frånluften. Den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Aggregaten har en verkningsgrad på upp till 85 procent. Den roterande värmeväxlaren har låga tryckfall, vilket leder till lågt fläkteffektbehov (SFP) och låg ljudnivå. Rotorns ventilationsaggregat är behovsstyrd.
  3. Huset är utrustat med kombiaggregat från Flexit, som består av en luft/vattenvärmepump med inverterteknik som byggts ihop med ett FTX-aggregat med en roterande värmeväxlare. Totalt kräver aggregatet ett utrymme inomhus motsvarande två 60 x 60 centimeter skåp som står bredvid varandra och ingen installation utomhus. 
  4. Flexit kallar värmepumpen för klimatvärmepump med integrerad ventilation, tappvarmvatten och värme.
  5. Kristina Landfors hämtar en tumstock som visar på 120 centimeter i bredd, därmed uppfylls kravet från projektet på att installationerna inte får ta större plats än att de ryms i en dubbelgarderob. Komboaggregatet skickar också ut värme till den vattenburna golvvärmen och temperaturen håller sig runt 21 grader, men blir det riktigt kallt ute kan familjen alltid elda i braskaminen.
  6. Energiprestandan är 67 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är klart lägre än genomsnittet för småhus som, enligt Statistiska Centralbyrån, ligger på 97 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

HÖR MER PÅ NORDBYGG

På mässan Nordbygg i Stockholm den 23–26 april berättar Kristina Landfors om det nya kombinerade värme- och ventilationssystemet.
Hör henne onsdagen den 24 april 11:00—11:35 på Inneklimatscenen.