För prenumeranter

Fråga juristen

Vågar jag installera material som kunden själv har köpt?

Kunden har köpt materialet på egen hand och installatören är tveksam över kvaliteten. Juristen Johan Edward reder ut vem som har ansvaret om något skulle gå snett.

För prenumeranter

Energibesparing

Jonas Tannerstads fem steg mot halverad elanvändning

Stäng inte av elpatronen

”Att stänga av elpatronen är det dummaste man kan göra”

Värmepumpar

Svensk tillverkare: Värmepumpar för enskilda lägenheter är nästa grej

Arbetsmiljö i bilen

Dålig lastsäkring ”som en elefant i nacken vid en kollision”

Energirenovering

Varför är det så svårt att energirenovera?

För prenumeranter

Energirenoveringar

Så gick det sedan för prestigeprojekten

För prenumeranter

Elkrisen

Tre VVS-tjänster som kunderna köper i elkrisen

VVS-teknik

Så tätar han rörkopplingar: ”En vattendelare i branschen”

Fråga experten

Kan jag provtrycka med luft stället för vatten?

Köldmedier

”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”