Logga in

Advokatens 8 råd vid konkurs: ”Stor skillnad mellan AB och enskild firma”

Publicerad
22 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
19 apr 2024

Han är expert på juridiken kring obestånd och konkurser. Här Björn Karlssons tips till både ägaren och de anställda när de mörka molnen hopar sig för firman – och när undergången är ett faktum. 

Björn Karlsson är advokat och konkursförvaltare på advokatfirman Fylgia i Stockholm. De har under en längre tid specialiserat sig på att arbeta med företag som gått omkull. Uppdragen med konkurser och rekonstruktioner har ökat på senare tid och Björn Karlsson tror att det förutom det ekonomiska läget kan ha att göra med att en hel del företag hölls under armarna under pandemin och att det nu kommer en liten våg av så att säga fördröjda konkurser. Han räknar med att situationen kommer att se ungefär likadan ut under en period framöver och därför kommer här hans råd till de VVS-företagare som hamnar i ekonomiska trångmål. 

Företagaren lägger om kurs efter konkursen:
”Jag jobbar för mycket men jag jobbar mindre än någonsin”

4 tips från VVS-företagaren:
”Ring runt till andra rörisar, skit i om de är konkurrenter”

1. Var extra försiktig om du har enskild firma

Det är väldigt stor skillnad om man som småföretagare drivit verksamheten som AB eller egen firma. Aktiebolaget är en egen juridisk person och företagaren är som utgångspunkt, med vissa undantag, inte ansvarig för bolagets skulder. I en enskild firma är företaget och företagaren samma person med ansvar för företagets skulder. Det bör man ha klart för sig redan från början. En konkurs i enskild firma leder som regel inte till att skulderna skrivs av. I ett sådant fall kan det vara mer aktuellt för företagaren att stänga ned verksamheten och i stället ansöka om skuldsanering via Kronofogden.

2. AB? Håll koll på eget kapital …

Det finns situationer där regeln om att ägare och styrelse inte är ansvariga för aktiebolagets skulder inte gäller. En vanlig sådan är att bolagets egna kapital förbrukats. Om företagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska en kontrollbalansräkning upprättas och läggas fram på en bolagsstämma. Om det inte görs på rätt sätt kan bolagets styrelse få personligt ansvar för skulder som uppkommer under en viss period. 

3. … och skatten

En annan vanlig situation, där regeln om att ägare och styrelse inte är ansvariga för aktiebolagets skulder inte gäller, är att skatter förfallit. Även här kan bolagets ställföreträdare få personligt ansvar för bolagets skatteskulder. Anledningen är att det kan anses grovt oaktsamt att driva verksamheten vidare om man inser att det finns en stor risk att man inte kommer kunna betala skatten. Ansök om konkurs före snarare än efter att skatten förfaller till betalning. 

4. Betala rätt skulder

Om en konkurs blir oundviklig kanske det är frestande att betala tillbaka lån man gett företaget till sig själv, eller att betala skulder till de leverantörer man själv känner, eller vill ha en framtida relation till. Detta bör undvikas. Dels då det i vissa fall rentav kan vara ett brott men också då systemet i konkurslagen bygger på att alla borgenärer ska ha lika rätt till utdelning för sin respektive fordran. 

5. Ha anställningsdokumenten i ordning

Ibland är verksamheten i gång vid konkurstillfället och anställda aktiva. Vi konkursförvaltare vill veta om de anställda känner till att bolaget är i konkurs, är de ute och jobbar i dag? Det är inte alltid personalen vet om att det ansökts om konkurs. Vi vill då få in både löneavier och anställningsavtal för de anställda. Det är bra att ha en lista klar inför en konkurs. Personalen har rätt till viss ersättning från staten för sin lön i form av lönegarantin, men då behöver vi underlag för beslut och det tar oftast några veckor innan länsstyrelsen kan betala ut pengar. Finns det handlingar så kan vi börja med det arbetet på en gång. Det är viktigt, för personalen kan inte få betalt i bolaget utan ersättningen blir via lönegarantin. 

6. Det kan bli mer jobb trots allt. 

I vissa fall kan verksamheten drivas vidare någon tid för att få in pengar, oftast i entreprenadbranschen om man har pågående arbeten. Arbeten som utförs mot privatpersoner avbryts oftast. Privatpersoner är sällan intresserade av att låta ett konkursbo färdigställa arbetet, de vill hellre ha in en ny hantverkare som de vet att de kan ringa efteråt om något strular. Den anställde ska hur som helst stå till förfogande för att ha rätt till lönegarantin. Finns inget arbete att utföra kommer konkursförvaltaren att meddela det och då blir personalen arbetsbefriad. 

7. Var inte beställarens bank

Får beställaren svårt att betala skulle jag dra öronen åt mig. Man bör överväga om man ska utföra ytterligare arbete om man inte fått betalt för det tidigare. Det kan låta självklart men det är inte ovanligt att man känner en press att göra det. Jobbar man på ett större bygge kan man höra med andra leverantörer. Viss möjlighet att kontrollera detta är att se om beställaren finns hos Kronofogden. Man kan också bara fråga, det kan vara obekvämt men det bör man göra.

Fördubbling mot året innan:
Konkurserna ökar i VVS-branschen: ”Betydligt fler frågor om arbetsbrist”

8. Anställd? Se till att du får dina papper

När ett bolag försätts i konkurs kommer det inte kunna betala ut löner på vanligt sätt. Som anställd kan du ha rätt till ersättning enligt den statliga lönegarantin. Den innebär att staten under vissa förutsättningar betala ut ersättning för lön och semester. Lönegaranti är något man ansöker om och den anställde bör själv bevaka sin rätt. Därför bör man som anställd alltid ha kopior på till exempel anställningsavtal och lönespecifikationer. Det kanske inte är så lätt att få tag på företagarna senare. För hjälp med ansökan kan man kontakta sin fackförening.