Logga in

Måste vi skjuta till extra personal?

Publicerad
24 apr 2024, 09:50
| Uppdaterad
25 apr 2024

Beställaren kräver att vi skjuter till mer personal för att hinna klart med uppdraget i tid. Är det rimligt och har vi i så fall rätt till mer betalt? Juristen svarar.

Fråga: Vår entreprenad har kantats av en rad olika problem. Nu ligger vi efter tidsplanen och vår beställare kräver att vi ska skjuta till mer personal. Måste vi göra det? Kan vi i så fall få mer betalt? Vårt avtal hänvisar till ABT 06.

Juristen svarar:
Måste jag betala vite för förseningen?

Juristen svarar:
Är vi skyldiga att rätta till fel som besiktningsmannen missat?

Svar: Svaret på frågorna är delvis beroende av om ni som entreprenör har rätt till tidsförlängning eller inte.

Om ni inte har rätt till tidsförlängning så ansvarar ni för att er entreprenad blir klar i rätt tid. Ni kan i ett sådant läge välja att skjuta till ytterligare personal för att undvika en försening och ett vite, men ni måste i så fall själva stå för de ytterligare kostnaderna.

Om ni däremot har rätt till tidsförlängning kan er beställare begära att ni ska forcera arbetet för att påskynda entreprenaden, för att undvika eller minska förlängningen av projekttiden. I detta fall ska beställaren också bekosta åtgärden. 

Forcering innebär att entreprenören tillsätter mer resurser till projektet än vad som från början varit avsett. En forcering kan exempelvis ske genom att personalen arbetar övertid eller att ytterligare personal skjuts till.

Vid forcering finns ett krav på skriftlig beställning. Det ska uttryckligen framgå att forcering begärs. Nöj er alltså aldrig med muntliga önskemål om forcering eller otydliga skriftliga direktiv.

Om en forcering skulle medföra en olägenhet för er finns ingen skyldighet att forcera. Har ni exempelvis inte mer personal tillgänglig kan ni inte tvingas forcera. Ni kan alltså inte tvingas ”trolla med knäna”, det vill säga göra det omöjliga.

Min rekommendation är också att ni med er beställare noga överenskommer hur forceringsersättningen ska beräknas för att undvika en eventuell tvist i framtiden. Exempelvis kan ni och beställaren avtala att forceringsersättningen ska beräknas som alla timmar som utförs efter ett visst klockslag eller allt arbete som viss extrapersonal utför.