Logga in

Jag vill återkalla min offert – får jag det?

Publicerad
13 dec 2021, 15:27

Finns det ångerrätt på en offert? På grund av ökade materialpriser vill entreprenören återkalla offerten. Men är det tillåtet? Juristen reder ut.

Text

Fråga: Jag har för några veckor sedan lämnat en offert med fast pris. Eftersom materialpriserna har ökat på sistone vill jag föreslå ett nytt pris och meddela beställaren att min offert inte längre gäller. Kan jag återkalla offerten?

juristen vet också:
Sen faktura – måste jag betala?

och det här:
Kunden avbeställde jobbet dagen innan – vad gör jag?

Svar: Har du lämnat ett skriftligt anbud (en offert) är du bunden av anbudet under viss tid. Denna tid brukar kallas för ”acceptfrist”.

Har du i anbudet exempelvis angett att det är giltigt i två månader så kan inte anbudet återkallas förrän den tiden gått ut. Om ingen särskild tid har angetts så gäller acceptfristen under ”skälig tid”. Vad som är skälig tid  bedöms med hänsyn till hur lång tid en mottagare normalt behöver för att fundera, analysera och bestämma sig vid anbud av liknande typ. I de flesta fall borde det motsvara några veckor.

Om mottagaren tackar ja till ditt anbud under acceptfristen så uppkommer ett juridiskt bindande avtal. Om mottagaren däremot tackar ja till ditt anbud först efter att acceptfristen löpt ut uppkommer inte något bindande avtal. I det senare fallet bör du meddela mottagaren att acceptfristen löpt ut och klargöra att avtal inte uppkommit.

Skulle beställaren tacka ja till anbudet men samtidigt föreslå ett tillägg eller en ändring i förhållande till vad du tidigare föreslagit så uppkommer inget bindande avtal. Du är då inte längre bunden av ditt anbud och du har då istället rätt att tacka ja eller nej till beställarens nya förslag.

Läs också:
Besiktningsman orsakade läcka från varmvattenberedare

Det framgår inte av din fråga hur lång acceptfristen är i ditt fall. Om acceptfristen har löpt ut är det fritt fram att komma med ett nytt anbud till beställaren. Har den inte löpt ut är utgångspunkten tyvärr att du är bunden av ditt anbud och inte kan återkalla det.