Logga in

Sen faktura – måste jag betala?

Publicerad
19 okt 2021, 06:00
| Uppdaterad
18 okt 2021

FÖR PRENUMERANTER. Hur länge kan man dröja med fakturan utan att förlora ersättningsrätten? Juristen Hanna Schöld reder ut vad som gäller.

Text

Fråga: En underentreprenör utförde arbete åt oss för ungefär sju månader sedan. Det har varit tyst från underentreprenören fram till häromdagen då jag plötsligt fick en faktura. Är det inte för sent att kräva betalt nu?

Fakturatvist.
”Montören tittade på arbetet i 10 minuter, men jag fick betala för en hel timme”

Rejält påslag:
Installatören sa 80 000 – fakturan blev 217 268

Svar: Din fråga handlar om det som kallas för preskriptionstid. När preskriptionstiden har gått ut förlorar underentreprenören rätten att begära betalning. Huvudregeln är att preskriptionstiden är tio år när kunden, det vill säga ni i det här fallet, är en näringsidkare. Det står i preskriptionslagen.

Utgångspunkten är alltså att det inte är för sent för underentreprenören att fakturera. Du behöver dock kontrollera vad som står i ert avtal, eftersom det är möjligt att avtala om detta.

Som exempel kan nämnas att standardavtalen AB 04 och ABT 06 anger att preskriptionstiden är två år för kontraktssumman och sex månader för ändrings- och tilläggsarbeten. I standardavtalen AB-U 07 och ABT-U 07 är tiderna ännu kortare: 22 månader för kontraktssumman och fyra månader för ändrings- och tilläggsarbeten.

Om ert avtal är baserat på ett standardavtal kan det alltså vara så att fordran redan är pres­kriberad och att du därför inte är skyldig att betala fakturan.

Läs också:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenad­juridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.