Logga in

Hur sent kan en beställare ifrågasätta fakturabeloppet?

Publicerad
18 okt 2023, 06:02

Först en månad efter att fakturan hade förfallit hörde beställaren av sig och tyckte att priset var för högt. Det är väl ändå i senaste laget att klaga? Jurist Johan Edward vet vad som är skälig tid.

Text

Juristen svarar:
”Har vi rätt till betalt för hela fakturan?”

Läs också:
Är det okej att ta betalt för offerten?

Fråga: Vi gjorde ett jobb på löpande räkning. När fakturan förföll hade beställaren ännu inte betalat. Först en månad efter fakturans förfallodatum återkom beställaren och meddelade att vårt pris var för högt. Kan beställaren vänta så länge med att invända mot fakturan?

Svar: Är beställaren en privatperson gäller särskilda konsumentregler som innebär att beställaren bara behöver betala skäligt pris. Det finns i dessa fall ingen skyldighet att protestera mot fakturan inom viss tid.

Är däremot beställaren en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person är mottagaren av fakturan skyldig att protestera mot fakturan inom skälig tid. Enligt domstolarna måste en protest i dessa fall ske innan fakturan förfaller till betalning, i vart fall om förfallotiden uppgår till 30 dagar.

Görs ingen protest inom denna frist så blir beställaren genom passivitet bunden av det pris som angetts i fakturan. Med andra ord bör den beställare som inte godtar det begärda priset inte vänta för länge med en protest.

Läs också:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Det finns dock undantag. Kan beställaren bevisa att parterna avtalat om ett lägre pris så behöver inte beställaren protestera inom fristen. Beställaren behöver inte heller protestera inom fristen om beställaren kan bevisa att det begärda priset är oskäligt högt.