Logga in

Kunden avbeställde jobbet dagen innan – vad gör jag?

Publicerad
9 sep 2021, 13:30

Fråga: Jag har skrivit ett avtal med en kund om rätt omfattande renoveringsarbeten i hennes ­bostadsrätt. Men nu, ­dagen innan vi ska dra i gång arbetet, ringer hon och avbeställer alltihop utan orsak! Kan hon göra det och har jag inte rätt till någon ersättning alls då? Jag har redan köpt in ­material som vi skulle använda och har fått tacka nej till andra kunder för att hinna med hennes arbeten.

Text

Svar: Jag utgår från att din kund hade beställt arbetet i form av privatperson och då blir konsumenttjänstlagen tillämplig här. Enligt denna lag har kunden rätt att avbeställa arbetet utan orsak, men blir ersättningsskyldig till viss del i de flesta fall. 

Mer jurist-klurigheter:
Vems var felet när regnet skadade installationerna?

För det första har du rätt till ersättning för det arbete som redan utförts. Jag förstår det som att du inte startat arbetet hemma hos kunden men har planerat och gjort inköp. För den tid du lagt ner speciellt för det aktuella uppdraget har du rätt till full ersättning.

Detta gäller även om du till exempel lagt ner tid på projektering och liknande. Ersättningen ska motsvara det pris som du hade tagit om beställningen endast hade avsett det du nu utfört, inklusive vinst. 

”Kan du inte omplacera de medarbetare som skulle utfört arbetet och inte heller påbörja några andra arbeten har du rätt till den uteblivna vinsten för det arbete som du fått tacka nej till.”

Kan du inte returnera materialet eller använda det till en annan kund har du rätt till full ersättning även för detta och köpet ska då fullföljas. Kan du sälja det vidare eller returnera det, men till en lägre kostnad har du rätt till mellanskillnaden. Du ska inte göra en förlustaffär på materialet, men har inte rätt till vinst på detta. 

Läs också:
Kan vi få ersättning för att materialet blir dyrare?

Du ska inte heller göra en förlust i övrigt. Kan du inte omplacera de medarbetare som skulle utfört arbetet och inte heller påbörja några andra arbeten har du rätt till den uteblivna vinsten för det arbete som du fått tacka nej till. Du har inte rätt till utebliven vinst för det avbeställda arbetet.

Men du är skyldig att begränsa din förlust och i detta ligger att du därför behöver försöka skaffa ersättningsuppdrag, så detta gäller endast i den mån det inte är möjligt.

Det ligger också en begränsning i att ersättningen för den uteblivna vinsten inte får överstiga den förlust du gör i och med avbeställningen, exempelvis om uppdraget du tackat nej till skulle varit mer lönsamt.