Logga in

Besiktningsman orsakade läcka från varmvattenberedare

Publicerad
16 okt 2018, 14:50

Hundratals liter vatten rann ut på golvet när varmvattenberedaren sprang läck efter att en besiktningsman höjt temperaturen. Men vems var felet?

I februari 2017 skulle en äldre kvinna utanför Göteborg sälja sin villa och anlitade en besiktningsman.

I samband med besiktningen höjde besiktningsmannen temperaturen ”kraftigt på husets varmvarmvattenberedare vid två tillfällen i två steg”, förklarade kvinnan som anmälde saken till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Läs mer: Det kom bara rostigt kallvatten från varmvattenberedaren

Konsekvensen blev att vattnet expanderade och varmvattenberedaren började läcka. Hundratals liter vatten rann ut på golvet och orsakade en större vattenskada i huset.

Men företaget som besiktningsmannen kom ifrån, Eminenta, hävdade att varmvattenberedaren var felinstallerad och illa underhållen, dessutom saknades golvbrunn.

Orsaken till att besiktningsmannen höjde temperaturen var ”att motverka mikrobiell tillväxt” och därmed ”undanröjt en uppenbar hälsorisk”. Kvinnan å sin sida menade att hon haft temperaturen inställd på en lägre nivå i över 20 år, utan att få problem med mikrobiell tillväxt.

Enligt Eminenta fick inte besiktningsmannen information om det bristande underhållet av varmvattenberedaren, som ”ska klara av en korrekt temperatur med god marginal”.

Läs mer: Risk för legionella i varmvattenberedare

Bolaget har genom sitt försäkringsbolag gjort en utredning, som visar att
besiktningsmannens agerande varit korrekt. Han har noterat att beredaren höll en vattentemperatur som var ohälsosam och i strid med gällande regelverk.

Villaägaren informerades om detta, något som hon förnekat, och temperaturen justerades för att inte understiga 50 grader, vilket den gjorde före justeringen.

Läs mer: Fick betalade dubbelt för elfel i varmvattenberedaren

Agerandet får också stöd av Säker Vatten, som står bakom branschregler för att bland annat minska risken för vattenskador och legionellaspridning.

Fredrik Runius, Säker Vatten

– Det finns krav i Boverkets byggregler (BBR) på en minimitemperatur i varmvattenberedaren på 60 grader och kravet gäller alla varmvattenberedare, säger Fredrik Runius på Säker Vatten, och tillägger att varmvattenberedaren borde haft en säkerhetsventil som skulle ha skyddat beredaren för övertryck.

Men ARN konstaterar att besiktningsmannen gått utöver sitt uppdrag och varit vårdslös som justerat varmvattenberedaren.

Nämnden rekommenderar Eminenta att betala 23 000 kronor till villaägaren.