Logga in

Räknas mejl som ”skriftligt”?

Publicerad
20 maj 2024, 06:00
| Uppdaterad
15 maj 2024

Vad räknas egentligen som skriftligt i kommunikationen med beställaren? Juristen Hanna Schöld reder ut vad som gäller.

Text

Juristen svarar:
Är det okej att ta betalt för offerten?

Juristen svarar:
Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Fråga: I de flesta entreprenader vi utför finns det krav på att exempelvis underrättelser av olika slag från oss till beställaren ska ske skriftligt. Min fråga är – vad menas med skriftligt? Funkar mejl?

Med ”skriftligen” menas normalt sett information som kan läsas och lagras. Den definitionen finns bland annat i begreppsbestämningarna i AB 04 och ABT 06. Eftersom information som skickas med mejl både kan läsas och lagras uppfyller det skriftlighetskraven.

I AB 04 och ABT 06 förtydligas också att en anteckning i protokoll från startmöte eller byggmöte uppfyller kravet på skriftlighet. I AB 04 finns dessutom en bestämmelse som anger att ÄTA-arbete ska beställas skriftligen innan det påbörjas och att kravet på skriftlig beställning är uppfyllt om beställaren överlämnar en ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbetet till entreprenören.  

Det är här viktigt att komma ihåg att det ofta sker avsteg från standardavtalen – alltså att beställaren i en specifik entreprenad skriver in egna regler som avviker från bestämmelserna i AB 04 och ABT 06. För att vara säker på om mejl uppfyller formaliakraven i just din entreprenad måste du därför läsa igenom kontraktet och AF-delen för entreprenaden. Annars riskerar du att göra formaliafel, vilket exempelvis kan leda till problem med att få betalt eller att få tidsförlängning.