Logga in

Tvist om 20 000 kr gav åtta gånger dyrare rättegångskostnader

Publicerad
13 mar 2023, 05:28
| Uppdaterad
14 mar 2023

För dyrt material och oskäligt många timmar. Det ansåg en privatkund efter avslutad installation och bestred installatörens faktura. När saken hamnade i tingsrätten blev tvisten betydligt dyrare. 

Hösten 2020 kontrakterades en elfirma i Skåne  för att på löpande räkning installera belysning i en privatpersons poolhus. Avtalet omfattade leverans av material och med tiden tillkom ytterligare arbeten. 

Läs också:
”Grundlurad” kund fick rätt i våtrumstvist

Läs också:
”Begreppet budgetpris kan leda till tvister”

Fakturan landade på 41 600 kronor, men det var inte ett belopp som kunden accepterade. Hen ifrågasatte antalet arbetade timmar, materialkostnaden samt hävdade att företaget förstört flertalet väggar i hemmet. Efter att ha krävt specificerad faktura betalade kunden 20 966 kronor och bestred resterande del. Det här motsatte sig elfirman och tvisten innebar att parterna hamnade i tingsrätten.

Kunden har anfört i rätten att hen beställt visst arbete och material. Arbetet skulle ta ”20-25 timmar” och kunden hade loggat 24,5 timmar. Kostnad efter rot hamnade då på 11 971 kronor. Därtill ansåg hen att materialkostnader på 13 175 kr godtagits. 

Men, kunden menade även att elfirmans installatör förstört flera väggar varav en ”venetiansk” och ville ha en nedsättning av kostnaden om 8 000 kronor. För att undvika en rättsprocess var kunden dock villig att halvera ersättningskravet.

Elfirman å sin sida lyfter fram att det var ett formlöst avtal som ingåtts och att den första tidsuppskattningen gällde installation av belysning i poolhuset. Tilläggsbeställningar gav sedan merjobb och det har enligt företaget aldrig diskuterats vare sig pristak eller fastpris.

När det gäller materialkostnaden har kunden begärt prisuppgifter för visst material, vilket då lämnats – samt sedan redovisats inklusive moms både i mail och på specificerad faktura.

Under resans gång har elfirman utöver den första fakturan, även skickat en specificerad räkning samt krediterat sin ursprungsfaktura eftersom man av god vilja ville kompensera för att några ljuskällor hade avvikande karaktär.

Därtill har företaget efter bestriden faktura skickat en kompletterande och förtydligande specifikation. 

Läs också:
“Grundnettoprislistan används fel”

Efter omfattande mejlväxling betalade kunden 20 966 kronor en månad efter det att den sista fakturan förfallit – därav hade elfirman ett fortsatt krav på 20 634 kronor. 

Nu har Malmö Tingsrätt avgjort tvisten och rätten ger i princip elfirman rätt på alla punkter. 

Tidsdebiteringen är inte oskälig och kundens hänvisning till att vissa produkter kostar mindre på internet anser rätten är irrelevant.

För kunden innebär det här nu att på grund av tvisten, som gällde dryga 20 000 kronor, får hen dessutom betala elfirmans rättegångskostnader som gick på 156 000 kronor.