Logga in

”Sprinkler är ganska invecklat”

Publicerad
21 sep 2023, 06:00
| Uppdaterad
22 sep 2023

Det sprinklas för lite och det hämmar branschen. Det tycker Rasmus von Knorring, ansvarig för nya sprinklerverksamheten, region syd, på Infjärdens Värme (Ivab).

Vad ingår i ditt nya uppdrag?

– Initialt att kunna erbjuda VS- och sprinklertjänster tillsammans, på sikt att bygga upp en självständig sprinklerenhet som ska ta egna jobb. Det gör oss slagkraftigare eftersom våra beställare får en underentreprenör mindre att upphandla.

Sprinklerlösningen i Nordens högsta byggnad:
Helsprinklat till skillnad från vanliga bostadshus

Mari Nilsson:
Hon blir ny vd för 75-åriga familjeföretaget Ivab i Piteå

Vad lockade med det nya jobbet?

– Dels känns det som en rolig utmaning, dels att kärnan i Ivab är sund och företaget känns bra. Företaget har funnits länge och är ett av få som fortfarande är familjeägt. Att Ivab förra året rekryterade sin första vd externt, Mari Nilsson, signalerade att företaget samtidigt vill framåt och utvecklas.

Vad har du för bakgrund?

– Jag började som sprinklermontör för ungefär 15 år sedan på dåvarande NVS, numera Assemblin. Sedan gick jag till BST där jag senare blev projektledare och installationschef. Det senaste året har jag varit projektledare på byggföretaget Arcona i Stockholm.

Vilka är framtidsplanerna för den nya sprinklerenheten?

– Ett mål är att om tre år omsätta 55–60 miljoner kronor. Ett annat är att bygga upp en stark serviceorganisation i Mälardalen som ska hjälpa fastighetsägare med alla sprinklerrelaterade frågor. Långsiktigt är målet att rekrytera bra filialchefer runtom i regionen, från Gävle och söderut, som kan bygga upp egna enheter.

Vilka är utmaningarna för sprinklerbranschen?

– Bristen på montörer. Det handlar om att våga ta in ny och oerfaren personal. En annan är att man inte sprinklar i större omfattning än man gör, trots att det är en förhållandevis billig försäkring för fastighetsägarna. Det hämmar utvecklingen av branschen.

Brandskyddskrav krockar med energikrav:
”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Vad är det bästa med att jobba med sprinkler?

– Ju mer jag har lärt mig desto roligare har det blivit. Sprinkler är ganska invecklat och utmanande när du är i det. För en utomstående kan det nog verka tråkigt och att det bara är i vägen. Den största tekniska utmaningen i dag är vattenkälla om vi inte kopplar på det kommunala ledningsnätet.