Logga in

”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Publicerad
31 aug 2023, 05:40
| Uppdaterad
14 nov 2023

Brandskyddskraven för lägenheter säger en sak, ljud -och energikraven något annat. Installatörer och tillverkare inom ventilation ser problem – och lösningar – då kraven krockar.

Fläkt i drift är en metod för att förhindra spridning av brand och brandgaser mellan lägenheter genom att använda ventilationssystemets vanliga fläktar. Metoden används i de flesta nybyggda flerbostadshus. För att fläkt i drift ska fungera som avsett räknar man många gånger vid brandskyddsprojekteringen med att tryckfallet från ventilationsaggregat till donet längst ifrån ska vara 50 pascal.

Läs också:
Ventilationsinjustering: ”Det handlar för mycket om att släcka bränder”

Läs också:
”Det har blivit ett mantra att man måste ha FTX”

Samtidigt finns ett energikrav om att SFP-värdet, hur mycket el som krävs för att nå ett visst luftflöde, inte får överstiga 1,5. Det är ofta svårt att klara samtidigt med ett tillräckligt högt tryckfall.

Det är oklart hur man kommit fram till just 50 pascal. Konsekvensen blir dyrare anläggningar och högre driftskostnader.

Ulf Emanuelsson, Emanuelsson VVS BYrå

Ventilationsentreprenören Ulf Emanuelsson på Emanuelsson VVS Byrå i Örebro ifrågasätter om det angivna tryckfallet är rimligt

– Det används slentrianmässigt av brandingenjörerna men alla anläggningar är olika. Det är oklart hur man kommit fram till just 50 pascal. Konsekvensen blir dyrare anläggningar och högre driftskostnader, säger han.

– Det är ett ökande problem och kraven kommer att bli allt svårare att förena i framtiden eftersom energikraven kommer att skärpas i bostäder.

Ett högt tryck i frånluftssystemen skapar dessutom ljud.

– Det finns i dag inga produkter som kan hantera de högre ljuden som uppstår i donen eller kökskåporna, säger Ulf Emanuelsson

Han önskar att branschen tar fram en patenterad systemlösning som klarar både brandskydds-, energi- och ljudkrav.

Martin Borgström. Foto: Systemair

Martin Borgström, PAD (product area director) för don-och brandsäkerhetsprodukter på Systemair, håller med om att man måste ta hänsyn till hela ventilationssystemet vid valet av brandskyddslösning då varje ventilationssystem är unikt.

– Den största utmaningen är nya täta hus med energisnåla till- och frånluftssystem, FTX. Då blir det en större del av brandgaserna som trycks in i kanalsystemet, säger han.

Om samlingskanalen är för smal riskerar brandgaserna att gå in i grannlägenheten i stället.

– Då behöver tryckfallen över donen vara väldigt höga och det måste vara ett högt undertryck i kanalsystemet, förklarar Martin Borgström.

Om det finns läckage i kanalsystemet är det svårt att klara ett tillräckligt dontryckfall. Då måste aggregatet gå hårdare och energianvändningen ökar. Även kanalsystemets utformning påverkar risken för läckage, exempelvis övergångar mellan cirkulära och rektangulära kanaler samt olyckliga dimensionsövergångar.

Försök som tillverkaren LIndab har gjort visade att ett litet borrhål i kanalen för en montageskruv gjorde att undertrycket föll med 20 procent, från 1000 till 800 pascal. Därmed har montaget av kanalsystemet stor betydelse för vilket läckage det blir och hur hårt aggregatet måste gå.

– Montören kanske skruvar fel någonstans och glömmer att plugga igen hålet, säger Martin Borgström.

Man tror att det inte spelar någon roll hur man gör för att det alltid går att rätta till i efterhand, till exempel genom att varva upp aggregatet.

Martin Borgström, Systemair

Han konstaterar att fläkt i drift är en kostnadseffektiv och säker metod om den utförs rätt.

– Fläkt i drift kräver att man projekterar rätt dimensioner på kanalerna och att montaget blir rätt utfört för att det inte ska bli för höga tryckfall i kanalsystemet och för stora läckage, säger Martin Borgström.

Han tror att baskunskaper om vad som påverkar trycket i ventilationssystemet för att det ska bli rätt projekterat många gånger saknas i konsultledet.

– Man tror att det inte spelar någon roll hur man gör för att det alltid går att rätta till i efterhand, till exempel genom att varva upp aggregatet. Brist på utrymme gör också att man använder för smala kanaler som är billigare och sparar pengar i projektet.

Martin Borgström tycker också att brandkonsulterna behöver bli bättre på att informera ventilationskonsulterna om hur brandskyddet ska utformas för att det ska fungera som tänkt. Det gäller exempelvis kanaldimensioner och att placera tryckfall på rätt ställen i systemet.

– Ibland går det inte att använda fläkt i drift för att det saknas förutsättningar, exempelvis för att det är för trångt. Då måste man hitta en annan lösning med spjäll eller separata brandskyddssystem, säger Martin Borgström.

En del av lösningen på problemet är bättre utbildning för både brandkonsulter och ventilationskonsulter, menar han.

– Främst handlar det om kunskap om hur man ska tänka för att få låga kanaltryckfall och vad som händer om man gör fel. Det behövs också en bättre samverkan mellan dem i ett tidigt skede av projektet för att få en samsyn om kraven och hur de ska lösas.

Läs också:
5 fel som orsakar buller från ventilationen

Martin Borgström önskar också en certifiering.

– Det hade varit smidigt om installatörerna kunde vända sig till projektörer som är certifierade för fläkt i drift eller brandgasventilation precis som för sprinkler eller brandlarm. Då hade risken minskat för att det blir fel men samtidigt riskerar kostnaderna för byggherren att öka på kort sikt.