Logga in

Energiexperten fick rätt: ”Nu hoppas jag få min certifiering och kunna börja arbeta”

Publicerad
22 jun 2023, 09:05

Energiexperten Kent Östergård är glad i dag. Förvaltningsrätten i Växjö har gett honom rätt att överklaga avslaget för hans ansökan om förnyad certifiering som energiexpert.  ”Det är fantastiskt roligt, nu kanske jag kan börja jobba igen”.

Kent Östergård har arbetat som certifierad energiexpert i över tio år och blev till och med den som gjorde flest energideklarationer i Sverige 2019. Han har också arbetat med tunga projekt inom industrin. 

Kent Östergård arbetade som certifierad energiexpert i tio år, men nekades omcertifiering
“Min verksamhet krossades över en natt”

VVS-firman åker på en mångmiljonsmäll i tvisten med Oscar Properties
”Det är klart att vi ska överklaga – det här är inte klokt”

Trots det nekades han 2019 en omcertifiering som energiexpert av statliga forskningsinstitutet Rise. Kent Östergård ansågs sakna den erfarenhet och utbildning som krävdes. Det har inneburit att han inte längre får utöva sitt yrke. 

– Först tänkte jag att Rise hade missförstått saken, men sen förstod jag att det var något principiellt, säger Kent Östergård.

Organisationen Centrum för rättvisa har hjälpt Kent Östergård och varit hans juridiska ombud.

Efter en två år lång process ger nu Förvaltningsrätten i Växjö Kent Östergård rätt. Domstolen slår fast att Europakonventionen kräver att ingripande beslut måste kunna prövas i domstol, även om de fattats av certifieringsorgan.

Nu är Kent Östergård jublande glad över den “väldigt tunga delsegern”, men han har varit på väg att tappa modet under processens gång.

– Jag har förlorat miljontals kronor i bruttointäkter på grund av det felaktiga beslutet från Rise. Jag har levt på min pension och fick sälja mitt aktiebolag. Nu hoppas jag att jag kan få min certifiering och börja arbeta som energiexpert i höst, säger Kent Östergård. 

Om Rise väljer att överklaga domen väntar en prövning i Kammarrätten.

En privatkund bestred installatörens faktura – det skulle bli en dyr historia
Tvist om 20 000 kr gav åtta gånger dyrare rättegångskostnader

Och än har Kent Östergård bara fått rätt att överklaga beslutet från Rise – sen gäller också att överklagan leder till att han återfår certifieringen.