Logga in

Kunden ville slippa betala anlitat företag

Publicerad
13 mar 2019, 07:00

En villaägare i Storstockholm blev missnöjd med installationen av en bergvärmepump och anlitade ett annat VVS-bolag – och ville inte betala det första företaget. Domstolen fick avgöra tvisten.

Sommaren 2017 slöts ett muntligt avtal mellan den 55-årige villaägaren och Team G El & VVS från Uppsala om ett bergvärmearbete.

Nekades rotavdrag – huset var för nytt

Det handlade om en bergvärmepump som skulle installeras. Bergvärmeborrningen var redan genomförd och den nya bergvärmepumpen hade levererats till platsen. Parterna kom överens om att arbetet skulle utföras med ett timarvode på 450 kronor.

Men det skar sig mellan VVS-företaget och villaägaren. I mitten av september samma år avvisade 55-åringen Team G El & VVS från villan, trots att företaget inte var färdig med installationen. Villaägaren ansåg att arbetet inte var fackmannamässigt utfört.

Istället anlitade villaägaren en annan entreprenör, JSG Rör & Värme AB, som färdigställde arbetet till en kostnad av närmare 17 000 kronor, vilket villaägaren betalat. 

Även Team G El & VVS har fakturerat villaägaren för arbete och material, men utan att fått betalt.

Får betala för annat företags installation

Team G El & VVS stämde då villaägaren inför Attunda tingsrätt i Sollentuna på drygt 105 000 kronor samt ersättning för sina rättegångskostnader. Företaget menar att det handlade om ett omfattande arbete som bland annat gick ut på att konvertera elvärme till bergvärme och koppla in ett FTX-ventilationssystem.

– Den ny installationen av bergvärmepumpen skulle installeras i källaren på en plats som husägaren hade ordnat. Detta innebar att vi var tvungna att göra en helt ny installation i källaren, som sedan skulle anslutas mot de befintliga rörinstallationen som låg i golvet i entrévåningen, förklarar Jonas Glarke på Team G El & VVS. Han tillägger:
– Vi öppnade taket i källaren för att ansluta utgående rör från den nya till den befintliga rörinstallationen. Sedan så drogs elinstallationen om då den gamla pannan var placerad på övervåning och den nya på undervåningen och i källaren.

Tingsrätten anser att Team G El & VVS haft kostnader som behövts för utförandet av entreprenaden, men att utredningen är otillräcklig. Därför får företaget betalt, men inte hela det begärda beloppet.

Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist på Installatörsföretagen

Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, konstaterar att eftersom arbetet skett på löpande räkning låg det på Team G El & VVS att visa att det pris de fakturerat var skäligt för att få rätt till full betalning.

– Men företaget har inte lagt fram någon bevisning i form av till exempel en offert från ett annat företag om hur lång tid arbetet rimligtvis skulle ta eller några mer specificerade tidrapporter. Avsaknaden av sådan bevisning gjorde att tingsrätten i sin skälighetsbedömning kom fram till att företaget inte fullt ut styrkt att hela det fakturerade priset var skäligt, varför det endast fick en del av sin faktura betald, förklarar Betti-Ann Pettersson. 

Tre allvarliga brister gav fällande dom mot VVS-företagare

Kan företag skydda sig mot att kunden tar in en annan entreprenör? 

– Absolut, har man ett avtal med en privatkund har denne inte rätt att anlita en annan entreprenör för samma arbete så länge företaget följer avtalet. Kunden har dock rätt att avbeställa det avtalade arbetet, men i sådant fall har företaget rätt till ersättning för redan utfört arbete och för förluster i form av kostnader för återstående arbeten och kostnader för att det inrättat sig efter avtalat uppdrag, säger Betti-Ann Pettersson.

Attunda tingsrätt slår fast att villaägaren ska betala 50 000 kronor till Team G El & VVS.

Domen har överklagats till Svea hovrätt, men prövningstillstånd krävs.