Logga in

EU uppdaterar energikrav för byggnader

Publicerad
30 okt 2017, 06:00

Krav på laddstolpar för elbilar i nya hus och en smarthetsindikator för byggnader. Det är några förslag till uppdateringar i EU-direktivet för byggnaders energiprestanda.

Nya möjligheter öppnas för installationsföretag framöver, då EU-direktivet för byggnaders energiprestanda, EPBD, uppdateras.

Bland annat kan det bli krav på förberedelse för elbilsladdstolpar i alla nya hus med parkeringsplatser. Det framgår av de senast framröstade förslagen till förändringar.

Skarp kritik mot nya energireglerna

”Det är såklart bra med fler laddstationer, men borde inte förslaget vara teknikneutralt? Vet vi hur framtidens bilar ser ut och att alla kommer att äga sin egen bil? Självkörande bilar skapar till exempel helt nya förutsättningar för bilinnehav.”

Lotta Bångens, EEF

Lotta Bångens, vd för EEF

Lotta Bångens hos Energieffektiviseringsföretagen (EFF) tror att de nya kraven kan bli positiva för installationsföretag som vill ligga i framkant. Samtidigt är hon skeptisk till några av förslagen.

– Det är såklart bra med fler laddstationer, men borde inte förslaget vara teknikneutralt? Vet vi hur framtidens bilar ser ut och att alla kommer att äga sin egen bil? Självkörande bilar skapar till exempel helt nya förutsättningar för bilinnehav, säger hon.

En besvikelse för branschen

Ett annat förslag som nyligen vunnit majoritet i en omröstning i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, energi och forskning (ITRE) är det om en smarthetsindikator för byggnader.

Tanken är att indikatorn ska visa hur bra ett hus kan använda internet och elektroniska system. Det i sin tur förväntas bidra till ökad efterfrågeflexibilitet, alltså hur energianvändningen i en byggnad kan styras utifrån tillgänglig effekt.

Lotta Bångens är försiktigt positiv till smarthetsindikatorn.

– I dag vet vi inte riktigt vad indikatorn kommer att innehålla, men visst vore det bra att exempelvis visualisera inomhusmiljön så att den säkerställs, säger hon.

Ytterligare steg mot nära-noll

Ett annat frågetecken är hur indikatorn ska förhålla sig till energideklarationerna som redan i dag reglerar byggnaders energiprestanda.

Förslaget till ändringar i EPBD innehåller också en hel del skrivningar om att energianvändningen måste minska rejält i EU:s byggnader. Det ska uppnås bland annat genom satsningar på energieffektivisering vid renoveringar.

Energin som används i byggnader bör också i högre grad bli förnybar, exempelvis genom mer spillvärme, fjärrvärme och värmepumpar. Mer träbyggnation förs även fram som positivt.

Samtidigt anas en försämring i de övergripande kraven på minskade utsläpp av koldioxid från byggnader. Tidigare var det skrivet att EU:s hus skulle vara ”koldioxidfria” år 2050. Nu är det ändrat till att byggnaderna måste ha nått nära-nollenergi 2050. Besluten som EU fattar framöver kommer att påverka de svenska byggreglerna.

Fakta/Uppdatering av EPBD

  • Den senaste versionen av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, är från 2010.
  • Sedan cirka ett år tillbaka pågår uppdateringen.
  • I slutet av oktober skrev EU-parlamentet en rapport efter sin omröstning om förlaget.