Logga in

Krav på utredning av trivseleldning i villaområde

Publicerad
29 dec 2017, 10:28

Ett par i 60-årsåldern har haft en miljögodkänd braskamin i 27 år i sin villa i Malmö, men nu kan det bli stopp för eldandet. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt kräver att Malmöparets miljöklassade braskamin utreds, efter klagomål från en granne.

Den första instansen i fallet, Malmö miljönämnd, föreslog att utredningen kunde bestå av en besiktning och proveldning utförd av kommunens skorstensfejarmästare.

Detta för att bedöma störningsrisken för grannar vid trivseleldning.

Läs mer: Dags att byta vedpanna

Men de 60-åriga makarna överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län, som avslog överklagandet. Länsstyrelsen gick helt på nämndens linje och paret överklagade beslutet vidare till Mark- och miljödomstolen.

”Vi eldar endast vid enstaka tillfällen, använder högkvalitativ björk- och bokved samt sotar och underhåller en miljögodkänd braskamin enligt gällande föreskrifter”, menar den 63-åriga kvinnan, som står som fastighetsägare och tillägger:

”Vi iakttar de begränsningar och försiktighetsmått som krävs för att vår trivseleldning inte ska påverka våra grannar negativt.”

Malmöparet, som känner sig ”felaktigt utpekade”, krävde att Mark- och miljödomstolen skulle upphäva nämndens beslut. I andra hand yrkade de att kravet på utredning borde omfatta samtliga eldningsanläggningar i området.

Grannen, som gjort anmälan, bor tvärs över gatan. Enligt paret har kaminen varit i bruk sedan 1990 och ingen annan granne har under denna tid kommit med några klagomål.

De ifrågasätter också anmälans trovärdighet då grannen uppger att de har eldat vid två tillfällen då de bevisligen var bortresta och på datum som ligger utanför tillåten eldningsperiod.

Läs mer: Tuffare för vedeldare i Malmö

Grannen menar att han haft problem med röklukt i sitt hem sen hösten 2014. Han tror inte heller att det bara är ett hushåll som eldar, men säger sig vara säker att det aktuella hushållet är ett av dem som orsakar röklukt.

Rätten menar att ”anläggningsägare som är privatpersoner har regelmässigt en långtgående utredningsbörda även för andra typer av mindre miljöfarliga verksamheter, exempelvis värmepumpar och enskilda avlopp. Återkommande besiktning av eldningsanordningar krävs också enligt lag om skydd mot olyckor”.

Man pekar också på att ”rök från mindre eldningsanordningar är cancerogen och upplevs erfarenhetsmässigt ofta som störande för omgivningen, särskilt av astmatiker och andra personer med luftvägsproblem”.

Läs mer: Nya energikrav på installationsprodukter

Enligt domslutet ska det 60-åriga paret påbörja en sådan utredning av sin braskamin inom åtta veckor efter att domen vunnit laga kraft.

Domen kan överklagas fram till och med den 3 januari 2018 till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.