Logga in

Dyrt dimensionera fel

Publicerad
16 feb 2017, 12:27

Det kan bli en dyrköpt läxa att undersöka värmebehovet i en fastighet slarvigt. Det visar en färsk dom i Svea hovrätt.

Värmepumpinstallatören menade att värmebehovet och energisparkalkylen baserades på bristande uppgifter från konsumenten och det var därför värmepumpen inte klarade att värma huset.

Men enligt hovrätten kan det inte åläggas konsumenten som därför har rätt till hävning och skadestånd. Dessutom tillkommer ersättning för rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt. Totalt ska installatören betala drygt 700 000 kronor.

”Om tillräckligt underlag inte föreligger måste det ankomma på en fackman att klargöra detta för konsumenten.”
Svea hovrätt

Det var i slutet av 2011 som villaägaren ville byta ut sin oljepanna. Installatören gjorde då, via en ställföreträdare, bedömningen att en luft/vattenvärmepump för lågtemperatursystem skulle vara lämplig. Bedömningen grundade sig på okulär besiktning av husets pannrum och radiatorer i undervåning samt konsumentens elräkningar.

Värmeeffekten för det 330 m² stora huset på den valda värmepumpen var 12 kW med ytterligare 3 kWh elspets. En energikalkyl upprättades också som utlovade besparing på 23 000 kWh per år.

Ganska snart upptäckte villaägaren att värmepumpen inte klarade att hålla värmen i huset. Den lovade besparingen uteblev också. Vid en noggrannare undersökning visade det sig att huset värmebehov snarare var 20 kW och att värmekällan ska vara dimensionerad för ett radiatorsystem med 70 °C.

Villaägaren menade att det var fel på värmepumpen och krävde skadestånd och att köpet skulle hävas.

Detta prövades i tingsrätten som ansåg att felet inte berodde på värmepumpen, utan på att kunden inte gett fullständiga uppgifter om husets faktiska energianvändning.

Men hovrätten gör alltså en annan bedömning. Den menar att en fackman, som installatörens ställföreträdare, borde ha gjort en tillräckligt långtgående undersökning av fastigheten. Att det inte gjordes, är inte konsumentens fel.

Hovrätten skriver bland annat:

”Om tillräckligt underlag inte föreligger måste det ankomma på en fackman att klargöra detta för konsumenten.”