Logga in

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Publicerad
16 mar 2017, 18:05

Installationer av solceller och solfångare ska inte längre behöva bygglov, meddelade regeringen i dag och gav Boverket i uppdrag att utreda saken. 

Det tidigare förslaget om att slopa bygglov för balkonger utvidgas nu till att gälla solceller, solfångare och altaner.

– Intresset för solceller och solfångare kommer att öka, det gynnar både el- och VVS-branschen. Det är en stor översyn som vi nu gör över hela byggregelverket, något som är bra för alla i byggbranschen, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till VVS-Forum.

Förslaget välkomnas av branschföreningen Svensk Solenergi.

– Vi tycker det är jättebra att reglerna blir lika i hela Sverige. Nu varierar reglerna mellan olika kommuner. Vissa har bygglovskrav, andra inte och även kostnaderna varierar, säger Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, till VVS-Forum

Vad innebär förändringen för solenergibranschen?

– Det innebär att ytterligare en administrativ sak som anses krånglig försvinner. Nyligen togs momsregistreringskravet bort för privatpersoner som vill sälja solel och detta är ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi efterfrågar inte nya stöd utan ser hellre förenklingar av regelverket,

Sveriges Byggindustrier (BI) tycker det är bra att kommunala handläggare får mer tid till bygglov för bostäder.

– Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning. Regeringen och Peter Eriksson tar här ett litet steg i rätt riktning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på BI, i ett pressmeddelande.

Bostadsministern har också påpekat kommunernas olika tillämpning av lagar och bestämmelser kring byggandet, vilket också välkomnas av BI.

– En ökad enhetlighet över landet skulle göra beslut mer förutsägbara vilket är mycket önskvärt från branschen, säger Björn Wellhagen.