Logga in

Därför köpte Assemblin ett injusteringsföretag

Publicerad
21 dec 2022, 05:52
| Uppdaterad
20 dec 2022

Assemblin köpte tidigare i år NGL Energientreprenad. Andreas Aristiadis, vd för Assemblin VS, berättar om skälen till att skaffa specialistkompetens inom injustering.

NGL erbjuder tjänster inom energioptimering i hela landet, bland annat genom injustering av värme- och kylsystem.

Ny rapport:
8 vägar till en idealisk injustering

Injustering:
”Många nöjer sig med att bara mäta flödet på stammen”

– Det som är intressant med NGL:s tjänster är att både brukaren och miljön blir vinnare. Det passar bra ihop med hur Assemblin vill jobba framöver. Grön teknik är ett av våra strategiska tillväxtområden, säger Andreas Aristiadis, vd för Assemblin VS.

Assemblin har sedan tidigare egen kompetens inom injustering men har också köpt in injusteringstjänster.

– Genom förvärvet av NGL tar vi ett större grepp om injustering. NGL jobbar direkt mot fastighetsägarna och är generellt sett med i tidiga skeden av projekten. Fokus är energibesparing för slutkund men det handlar också om att få ett bättre inomhusklimat, säger Andreas Aristiadis.

Till NGL:s kunder hör fastighetsägare med hyresbestånd i större delen av Sverige men även allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

NGL har tidigare medverkat i projekt som utförts av Assemblin.

– Det klickade mellan oss. Vi tycker att NGL har en spännande strategi och de gillar vårt arbetssätt. Assemblin tror mycket på att göra affärerna lokalt. Centralt är vi en stödfunktion i projekten och kan också erbjuda tjänster inom andra teknikområden, säger Andreas Aristiadis.

NGL jobbar nu internt inom Assemblin men i huvudsak mot externa kunder.

– När NGL kommer in i en fastighet upptäcker de andra saker i de tekniska systemen som behöver åtgärdas eller förbättras. De kan då behöva hjälp från övriga delar av Assemblin om det ligger utanför deras kompetens. Det blir en bra korsbefruktning. Vi förser varandra med jobb och kan tillsammans erbjuda helhetslösningar inom grön teknik.

Genom att låta oss beräkna, mäta och skruva kan en fastighetsägare ha det lika varmt och skönt som förut, men använda mindre energi och spara pengar.

NGL har basen i Partille utanför Göteborg, men finns också i Stockholm och är på gång att etablera sig på fler orter. Verksamheten bedrivs i hela landet och kompletterar Assemblins övriga verksamhet där. NGL omsätter nu cirka 40 miljoner kronor och har 25 medarbetare.

Läs också:
”Injustering av värmen spar inte alltid energi”

– Bolaget har vuxit kraftigt sedan de kom in i Assemblin. Vi ser en stark efterfrågan på deras tjänster, men de har också lyckats med att nyttja vår stora bredd så det har skvalpat över mycket jobb. Genom att låta oss beräkna, mäta och skruva kan en fastighetsägare ha det lika varmt och skönt som förut, men använda mindre energi och spara pengar, säger Andreas Aristiadis.