Logga in

”Många nöjer sig med att bara mäta flödet på stammen”

Publicerad
15 dec 2022, 06:00
| Uppdaterad
16 dec 2022

När Victor Jiglund knådar ventilerna lämnas inget åt slumpen. VVS-Forum hängde med till ett hyreshus i Jönköping för att kolla in en injustering av de noggrannare slagen.

Det är tidig morgon när Victor Jiglund, projektledare på Indoor Energy Värmebalans, kommer till det nybyggda hyreshuset i Jönköping för att injustera värmesystemet. Hemma på kontoret i Linköping har han analyserat systemet genom att beräkna effekter och tryckfall för att resultatet av injusteringen ska bli bra.

Läs också:
8 vägar till en idealisk injustering

Läs också:
”Injustering av värmen spar inte alltid energi”

Han börjar med att ställa in alla radiatorventiler i huset enligt ett beräknat kv-värde. Därefter ställer han in stamventilerna på motsvarande sätt. Han verifierar flödet på varje stamventil med hjälp av ett mätverktyg.

I och med den extra kontrollen säkerställer vi flödesfördelningen fram till varje radiator också. Då vet vi att den fungerar optimalt.

Victor Jiglund, projektledare på indoor energy värmebalans

Pumpen ställs sedan in så att den går på ett så lågt varvtal som möjligt för att ge rätt flöde överallt i systemet. Själva injusteringen är därmed klar och det har blivit dags för funktionskontroll. Victor Jiglund går då runt till alla lägenheter i huset och mäter temperaturfall över varje radiator.

– Många injusterare på andra företag nöjer sig med att bara mäta flödet på stammen men i och med den extra kontrollen säkerställer vi flödesfördelningen fram till varje radiator också. Då vet vi att den fungerar optimalt, säger han.

Genom att vi är med redan tidigt i processen kan vi hjälpa konsulten som har ritat systemet.

Mikael Lundberg, vd för Indoor Energy Värmebalans

Det nya hyreshuset ägs av allmännyttiga Vätterhem som Indoor Energy Värmebalans har ett långvarigt samarbete med. Värmebalans blir vid nyproduktion involverade redan vid projekteringen och får granska alla underlag. Injusteringsföretaget kan då påpeka eventuella fel samt skapa bra förutsättningar för injusteringen, som dessutom har kommit in i tidplanen.

Mikael Lundberg

– Genom att vi är med redan tidigt i processen kan vi hjälpa konsulten som har ritat systemet. Vi kan lämna synpunkter på systemtemperaturer, radiatorstorlekar och kv-värdesinställningar. Sedan är vi med hela vägen till injustering och uppföljning, säger Mikael Lundberg, vd för Indoor Energy Värmebalans och med nära 40 års erfarenhet från injusteringsbranschen.

Injusteringen är inte en separat entreprenad hos Vätterhem utan ingår i rörentreprenaden.

– Men vi har inskrivet i vår bygghandbok att det ska vara ett specialiserat injusteringsföretag som gör själva injusteringen medan rörföretaget sätter in prylarna. Med ett företag som jobbar med injustering dagligen får vi en bättre anläggning och funktionskontroll av den, säger Petri Savolainen, styr- och regleransvarig på Vätterhem.

Genom efterkontrollen på varenda radiator kan Indoor upptäcka om de är felkopplade, igensatta eller har fel kv-värden.

Petri Savolainen

– Det tar lite längre tid och är inte det billigaste sättet att injustera på men det hållbaraste. Om vi slipper att injustera igen efter fem år tjänar vi in de pengarna. Det blir också väldigt få felanmälningar och återbesök på grund av att något har blivit tokigt under injusteringen, säger Petri Savolainen.

– Det blir även lättare att utreda felaktiga inomhustemperaturer eftersom vi kan utesluta att det beror på injusteringen. Förklaringen kan istället vara ventilationsproblem, byggfel, köldbryggor och bristfällig isolering.

Vätterhem har individuell mätning av temperaturen i nästan alla lägenheter i beståndet. Därmed går det att upptäcka felaktiga inomhustemperaturer även utan klagomål från hyresgäster.

Injustering av radiatorsystemet är en grundförutsättning för att sänka energikostnaden och driva fastigheten kostnadseffektivt.

mikael Lundberg

Indoor Energy Värmebalans jobbar även med injustering i befintliga hus för många olika fastighetsägare runt om i landet.

– Varenda höst och vinter ringer bostadsrättsföreningar till oss och vill att vi ska hjälpa dem med injustering. Ganska ofta är det hus som är byggda för bara ett eller två år sedan. Då ser vi baksidan av när man inte har gjort det på rätt sätt från början, säger Mikael Lundberg.

– Injustering av radiatorsystemet är en grundförutsättning för att sänka energikostnaden och driva fastigheten kostnadseffektivt. Det sker genom att alla lägenheterna har lika rumstemperatur. Först då kan framledningstemperaturen optimeras.

En av förutsättningarna för att injusteringen ska bli bra är att systemvätskan har rätt kvalitet. Dagens sätt att bygga med låga temperaturer och expansionskärl med höga tryck gör att syre och andra gaser i vätskan inte kan frigöras. Därför behöver undertrycksavgasare installeras.

Victor Jiglund.

– Vi kan inte mäta korrekt när det är gaser kvar i systemet. Mer än varannan gång är inte systemet avluftat när vi ska injustera och till det kommer gaserna som är bundna i systemvätskan, säger Victor Jiglund.

Han halkade in i injusteringsbranschen på ett bananskal. Efter avklarad civilingenjörsexamen i miljö- och energiteknik 2016 svarade han på en platsannons från Värmebalans.

– Jag visste i princip ingenting om injustering när jag sökte jobbet. Det hade väl nämnts någon gång på en föreläsning men jag hade ingen aning om hur det gick till. Jag var ganska öppen för vad jag skulle jobba med efter utbildningen men helst med energieffektivisering.

Det roligaste är att vi kan hjälpa våra kunder att spara energi samtidigt som de boende blir nöjda med inomhusklimatet.

Victor Jiglund

Examensarbetet handlade om att göra energiberäkningar i ett plusenergihus.

– Därför kändes det kul att få fortsätta jobba med fastigheter i mitt första jobb. Det roligaste är att vi kan hjälpa våra kunder att spara energi samtidigt som de boende blir nöjda med inomhusklimatet.

Gemensamt för medarbetarna är på Indoor Energy Värmebalans är teoretiska kunskaper på ingenjörs- eller civilingenjörsnivå.

– På så sätt kan vi lösa problem som inte är standard i fastigheter där man har tänkt lite konstigt. Eftersom vi har den teoretiska bakgrunden kan vi både identifiera vad som är fel och lösa problemet. Det är roligt men också det svåraste med mitt jobb. Att försöka hitta lösningar som blir tillräckligt bra, att lappa och laga system som blivit fel från början, säger Victor Jiglund.

Läs också:
Här är de fem största riskerna i vätskeburna system

Indoor Energy Värmebalans

Grundat: 2014 och ingår sedan 2019 i Indoor Energy-koncernen.
Ort: Säte i Linköping men huvuddelen av personalen utgår ifrån Stockholm och hjälper alla Indoors 13 kontor i Sverige.
Omsättning: Cirka 21 miljoner kronor (2021).
Anställda: 7.
Verksamhet: Injustering av värmesystem.