Logga in

”Injustering av värmen spar inte alltid energi”

Publicerad
2 nov 2022, 08:53

Kunden förväntar sig att inregleringen av värmesystemet ska ge en energibesparing på 20 procent. Är det rimligt? Energiexperten svarar.

Fråga: En kund förväntar sig en energibesparing på  20 procent när värmesystemet injusteras. Är det en rimlig uppskattning?

Eftertraktad kompetens
Injusteraren: ”Jag är en ingenjör i blåkläder”

Avloppsvärmeväxlare
Här ska det vaskas kilowattimmar ur avloppet

Svar: Det förekommer att energirådgivare säger att man kan spara 20 procent värmeenergi genom att injustera värmesystemet, men det är ett råd som man ska vara lite försiktig med.

Man kan minska energianvändningen med 20 procent genom att sänka rumstemperaturen med tre grader men har man en obalans i värmesystemet där många av lägenheterna är kalla blir resultatet en mer jämn temperatur. Då kan en inreglering av värmesystemet tvärtom ge en ökad energianvändning men nöjdare boende.