Logga in

Assemblin växer inom fjärrvärme

Publicerad
21 sep 2020, 15:14

Assemblin köper inkråmet i förlusttyngt bolag i Mälardalen med elva medarbetare.

Assemblin tar över rörelsen i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad i Västerås.

– Fjärrvärmemarknaden är en spännande marknad med tillväxtpotential. Vi ser detta som ett bra tillägg till den plattform som vi skapade i Mälardalsområdet i och med förvärvet av Industri- och Värmemontage Werme år 2019, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS, i ett pressmeddelande.

Assemblins koncernchef om strategin: ”Vi vill lokalt vara bästa installatör inom varje teknikområde”

Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad startade 2016 och omsatte det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 (16 månader) cirka 15 miljoner kronor. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto med 360 000 kronor.

En kontrollbalansräkning upprättades vid två tillfällen under året eftersom styrelsen befarade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Under samma period skedde en ägarförändring då den ena av två delägare valde att sluta och överlät sina aktier till den andre delägaren.

Assemblin trippelköper i Stockholm: ”Vi tror att den här marknaden kommer att öka”

I maj i år återställdes aktiekapitalet. Orderläge och beläggning hade successivt förbättrats i år och bolaget bedömde att det skulle gå med vinst under andra halvåret. 

Bland kunderna för Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad märks främst Mälarenergi.