Logga in

Free Energy i konkurs

Publicerad
29 nov 2021, 15:13

Företagen bakom den prisbelönta lösningen Hybrid Solar System (Hyss), som kombinerar sol- och bergvärme, har gått omkull. Nyligen gjordes ett strategibyte.

Free Energy Sverige med säte i Falkenberg försattes i konkurs vid Varbergs tingsrätt 22 november. Företaget hade vid konkursen en anställd.

2016
Free Energy vann Stora Inneklimatpriset

Free Energys svenska pilotprojekt
Solinstallation slår värmefaktorrekord

Konkursansökan inkom till tingsrätten redan 11 november och är undertecknad av styrelseordföranden Anders Skjærvik. Krister Jonasson på Advokatfirman på Advokatfirman Kurt Lundberg i Varberg har utsetts till konkursförvaltare.

Försäljningsbolaget Free Energy Sverige omsatte cirka 3,6 miljoner kronor 2020 med nollresultat efter fem raka förlustår sedan starten 2014.

Det norska moderbolaget Free Energy Innovation och det norska systerbolaget Free Energy försattes i konkurs vid Trondheims tingsrätt i början av november, skriver den norska branschföreningen Nemitek på sin sajt.

– Företaget säger att orsaken är komplex, men de har inte nått den nödvändiga omsättningen, säger advokat Nicholas Kiel Vollset till Nemitek.no.

Han arbetar tillsammans med konkursförvaltaren Ronald Eriksen Brevik på Stav Advokatfirma,

2019 omsatte Free Energy Innovation cirka 10,3 miljoner norska kronor. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 2,4 miljoner norska kronor.

Free Energy Innovation hade inga anställda vid konkursen och har gått med förlust varje år sedan starten 2009.

Även det danska dotterbolaget Free Energy A/S har försatts i konkurs.

I augusti meddelade Free Energy Innovation att företaget skulle fokusera på större projekt och att nyförsäljningen till villamarknaden skulle upphöra. Befintliga villakunder skulle erbjudas fortsatt service och garantiåtaganden. Samtidigt sade bolagets vd sedan 2013 Marcus Kanewoff upp sig.

Samarbete med ledande hybridpanelföretag
Hybrider i kombination sänker värmekostnader

Lars Andrén, styrelseledamot i Free Energy Sverige och tidigare vd för företaget, avböjer att kommentera konkursen.