Logga in

Konkurs för värmepumpinstallatör i Södertälje

Publicerad
2 jul 2019, 10:50

Omsatte 14 miljoner kronor, men släpade efter med skatter och sociala avgifter.

Södertälje rörteknik försattes i konkurs vid Södertälje tingsrätt den 20 juni.

2017 omsatte bolaget cirka 14 miljoner kronor med sju anställda och i princip ett nollresultat.

Tog över som Vattenfalls värmepumppartner i Stockholm – slutade med konkurs

I årsredovisningen för 2017 fanns revisorsanmärkningar, bland annat för att bolaget inte hade betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt i rätt tid. Bolaget hade inte heller redovisat mervärdesskatt med rätt belopp.

Södertälje rörteknik startade 2014. I verksamheten ingick bland installation av värmepumpar, bostadsventilation och solceller.

Byggaren satte sitt VVS-bolag i konkurs efter brakförlust 2017

Maria Westlund vid Barmoro & Westlund Advokatbyrå i Södertälje har utsetts till konkursförvaltare.