Logga in

Hybrider i kombination sänker värmekostnader

Publicerad
16 jun 2020, 14:53

Svensknorska värmepumpföretaget Free Energy inleder ett samarbete med ett av världens ledande hybridpanelföretag.

Intresset för hybridpaneler (PV-T) ökar i kombination med värmepumpar. Som en följd av detta har Free Energy inlett ett samarbete med det franska företaget DualSun med tanke på den skandinaviska marknaden.

Solvärme ger mycket mer energi än solceller

I en hybridpanel generas både el (PV) och värme (T). Genom att kyla solcellen ökar elproduktionen med upp till 15 procent, jämfört med konventionell teknik.

Samtidigt används värmen som transporteras bort till att öka värmepumpens värmefaktor med cirka 50 procent.

Värmepumpseffektiviseringen uppnås framförallt genom att inkommande brinetemperatur ökar, men även genom att energibrunnen återladdas. Hur solenergin bäst används vid varje tillfälle styrs av Free Energys systemuppbyggnad och styrsystem.

Genombrott för svenska solfångare

Hybridvärmepumpar i kombination med hybridpaneler blir extra intressant för projekt där standarder för noll- eller plusenergihus ska uppnås.

Kombinationen skapar kostnadseffektiva värmelösningar, med minsta möjliga behov av tillförd drivenergi.

Free Energy projekterar och har börjat leverera PV-T-försedda HYSS-system (Hybrid Solar System, en kombination av solfångare och bergvärmepumpar) till ett flertal större bostadsprojekt i såväl Sverige som i Norge.

Solfångarnas återkomst

– Att i hård konkurrens bli utvald som exklusiv partner för DualSuns hybridpaneler är en bekräftelse på vår ledande position inom hybridisering av värmepumpar, säger Marcus Kanewoff, vd på Free Energy.