Logga in

Efter Soletaers konkurs: ”Jag delar inte konkursförvaltarens analys”

Publicerad
2 sep 2019, 11:14

Innovatören Adam Fjaestad anser att solvärmepumpen Soletaer förmodligen är ”en aning för bra produkt”.

Konkursförvaltaren Peter Rimo uppgav att solvärmepumpen möjligen inte är riktigt utvecklad. Han pekade på att produkten haft en del reklamationer som påverkat lönsamheten för det konkursdrabbade bolaget.

– Jag delar inte konkursförvaltarens analys. Förmodligen har vi snarare i tekniska valmöjligheter valt lite bättre och dyrare lösningar och därmed i så fall skapat en aning ”för bra” produkt som nu i relativt låga volymer blivit för dyr att producera, kommenterar Adam Fjaestad och tillägger.

– Med facit i hand skulle vi satsat mer på att sänka produktkostnaden, men framför allt marknadsföring tidigare.

VVS-grossisten John Fredriks rekonstruktion: Halvering av personalstyrkan

De som utvecklat produkten och drivit företaget är alla tekniker, påpekar Adam Fjaestad.

– Vi har som jag ser det skapat en väl fungerande produkt som våra kunder överlag är nöjda med.

Har Soletaer haft barnsjukdomar?

– Inga stora förändringar har behövts, det har mest varit mindre mjukvaruförändringar som vi gjort på distans via internet, säger Adam Fjaestad.

Vad händer med produkten nu?

– Det vore väldigt kul om vi kunde hitta en lösning. Vi har försökt själva länge, många tycker alldeles för länge, det måste nog bli ihop med fler på ett annat sätt.

Efter konkursen för företaget bakom stirlingmotorn: ”Det kommer ta längre tid att bli klar med produkten”

Samma dag som Soletaer gick även Accona i konkurs. Accona har tillverkat kyl- och värmeutrustning. för bland annat storkök och butik. Moderbolag till båda bolagen var Stellavik, som innan konkursen ägde 100 procent av Accona och 80 procent av Soletaer.

– Den stora kunden till Accona valde att lägga sin produktion utanför Sverige och vi lyckades inte fylla den volymen med andra kunder tillräckligt snabbt, uppger Acconas vd Anders Larsson.

På försommaren startades provleveranser till en större svensk kund.

– Dessa kommer levereras under konkursförvaltaren Peter Rimos regi. Faller detta väl ut finns det förutsättningar för en ny ägare att driva bolaget vidare med färre produkter och större serier. Bolaget kommer och har fortsatt behov av den sammansatta kyltekniska kompetensen i Stellavik, anser Anders Larsson.

Stellavik köpte våren 2018 konkursboet efter Accona Industrier, som tillverkade kylmöbler.

– Vi såg synergier mellan Soletaer och Accona, att vi skulle hjälpa varandra. Stellavik och Soletaer har sin styrka i kylteknik och Accona är en hel komplett fabrik. I Accona finns alla funktioner från marknad, konstruktion, plåtverkstad, svets, slip, montering, och lödning till inköp och produktionsteknik, förklarar Adam Fjaestad.