Logga in

Företaget bakom solvärmepump i konkurs

Publicerad
28 aug 2019, 14:43

”Har en intressant produkt, som möjligen inte är riktigt utvecklad, utan har haft en del reklamationer som påverkat lönsamheten”, kommenterar konkursförvaltaren.

Soletaer AB i Klässbol utanför Arvika försattes i konkurs vid Värmlands tingsrätt den 26 augusti. Bolaget har utvecklat och tillverkat solvärmepumpen Soletaer och hade vid konkursen inga anställda. Även tjänster med inriktning mot värme, tappvarmvatten, värmepumpar och solenergi ingår verksamheten. Bakom Soletaer står innovatören Adam Fjaestad med ett förflutet på Swegon och Thermia.

Personalen kan halveras på VVS-grossisten John Fredrik efter rekonstruktionen

Samma dag som Soletaer försattes även Accona AB, Klässbol, i konkurs vid samma tingsrätt. Både Soletaer och Accona är dotterbolag till Stellavik.

Accona hade tio anställda vid konkursen. Företaget tillverkar och säljer kyl- och värmeutrustning. för bland annat storkök och butik.

Advokat Peter Rimo i Arvika har utsetts till konkursförvaltare för båda bolagen.

– Enkelt uttryckt kan orsakerna till konkurserna sägas vara att bolagen inte har fått tillräcklig volym i sin försäljning för att över tiden kunna bära löpande kostnader. I nuläget finns inga intressenter, men jag har gått ut med en annons gällande tillgångarna i Accona med en förhoppning om en fortsatt verksamhet, kommenterar Peter Rimo.

2017 omsatte Soletaer cirka 1,1 miljoner kronor. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 3,1 miljoner kronor. Det innebar det femte förluståret i rad.

– Soletaer har en intressant produkt, som möjligen inte är riktigt utvecklad, utan har haft en del reklamationer som påverkat lönsamheten, konstaterar Peter Rimo.

Av årsredovisningen för 2017 framgår att moderbolaget Stellavik tagit över tillverkningen av solvärmepumpen från Soletaer.

”Projektet med att utveckla en solvärmepump för tappvarmvatten har varit framgångsrikt i bemärkelsen att en färdig produkt har lanserats”, skrev företaget i årsredovisningen och tillade att produkten fungerar med avsedd prestanda.

”Tyvärr har försäljningen inte nått de prognostiserade nivåerna vilket under 2017 medförde att bolaget behövde bromsa och dra ned verksamheten till ett minimum.”, fortsätter Soletaer.

”Jag är övertygad om att stirlingmotorn kommer igen efter konkursen”

Soletaer såg en fortsatt stor potential i produkten och jobbade intensivt för att säkerställa rörelsekapital till driften och nödvändiga marknadssatsningar. Samtidigt fanns en osäkerhet om den framtida finansieringen och kunde därför ”finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift.”

I mars förra året tog nybildade Accona över konkursboet efter Accona Industrier, som tillverkade kylmöbler.

– Accona har duktiga medarbetare, men tillverkningen har varit för hantverksbetonad med korta serier vilket har påverkat lönsamheten, förklarar Peter Rimo.

Adam Fjaestad har även deltagit i utvecklingen av företaget Aerestus mobila undercentraler för uppvärmning och varmvatten till större fastigheter.

Värmeuppfinningen som ska revolutionera VVS-branschen

VVS-Forum har sökt Adam Fjaestad.