Solinstallation slår värmefaktorrekord

Publicerad 10 mar 2015, 10:34

Free Energys svenska pilotinstallation av systemet Hyss, Hybrid Solar System, har varit i drift ett år. Resultatet visar att systemet gett en årsvärmefaktor (SCOP) på 7,6.

Det är efter fem års utvecklingsarbete, med fälttester i Sverige, Norge och Danmark, som Free Energy nu presenterar de första resultaten från en verklig markvärmeinstallation. Under utvecklingsfasen har Hyss-systemet uppvisat möjlighet att nå SCOP på 6–8.

När nu de första kundinstallationerna varit i drift under ett år kan det konstateras att tekniken även fungerar i praktiken, menar Free Energy. Att nå SCOP på 7,6 är banbrytande med tanke på att de resultat som Energimyndighetens senaste tester som visade en genomsnittlig SCOP för bergvärmepumpar på 2,7.

Hyss-systemet ska ge optimalt samspel mellan solvärme, värmepump och värmelager. Genom en egenutvecklad inverterstyrd värmepump med en kompressor som kan hantera brinetemperaturer upp till 40 °C och smart styrning använder solvärmen där den gör mest nytta, menar Free Energy.

Solvärmen står under 4–6 månader för den största delen av värme- och tappvarmvattenbehovet. Under resterande del förvärmer solvärmen brinevätskan till värmepumpen. Solvärmen kan även återladda borrhål, markslingor eller någon annan form av värmelager.

Utvecklingsarbetet har skett på ett nordiskt utvecklingscenter och löpande verifierats av Teknologiskt Institut i Danmark, som även har gjort de officiella testerna och beräknat årsvärmefaktorn.

Läs mer om Free Energys pilotinstallation i VVS-Forums Tema: Solenergi (nr 3/2015), som kommer ut 27 mars, eller teckna en prenumeration här.