Logga in

Utdragen patentstrid om VVS-produkt

Publicerad
28 okt 2020, 16:06
| Uppdaterad
1 apr 2021

Två företag i VVS-branschen har stridit om rätten att tillverka och sälja strålsamlare. Tvisten har nu avgjorts av Patent- och marknadsöverdomstolen.

I april 2003 fick Lundberg VVS-produkter AB i Halmstad patent på en strålsamlare under varumärket Elless. Uppfinningen, med vatten- och luftgenomsläppande kanaler och en ledbar anordning, installeras på en blandare.

Syftet är att spara vatten. Patentet löpte ut i slutet på förra året.

Läs också:
“Antingen blir det succé och jag mångmiljonär, eller så floppar det”

Stig Lundberg, grundare och ägare av Lundberg VVS-produkter, träffade en muntlig överenskommelse med säljbolaget EWSS AB (Elless Water Saving System), som representerades av hans son.

Avtalet gav EWSS rätt att sälja och tillverka samtliga av Lundbergs produkter, så kallade Elless-produkter, däribland strålsamlare.

VVS-företaget NGL Vatten & Energiteknik AB i Linköping köpte produkterna av EWSS och ansåg sig därmed ha rätt att tillverka, marknadsföra och sälja produkterna.

Något som Lundberg VVS-produkter inte accepterade, utan de stämde NGL Vatten & Energiteknik för patentintrång i två rättsliga instanser, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Lundberg VVS-produkter ansåg att NGL gjort ett intrång i Lundbergs svenska patent.

Lundbergs VVS-produkter krävde också ersättning för patentintrånget i den två år långa rättsliga processen.

EWSS företräddes av din numera avlidna bror. Var patenttvisten en syskonfejd?

– Nej, det har varit tal om en kommersiell tvist mellan fristående aktörer på samma marknad rörande ett patent. EWSS AB har inte varit part i patentmålet, säger Victoria Lundberg, dotter till Stig Lundberg och vd på Lundberg VVS-produkter till VVS-Forum.

Det anklagade bolaget NGL menade att de köpt produkterna av sonens bolag EWSS, som haft patenthavarens samtycke att utnyttja uppfinningen.

Läs också:
Svenskt luftreningsbolag tecknar licensavtal med Nasa

Bägge domstolarna konstaterade att det inte förekommit något patentintrång, eftersom de aktuella produkterna satts på marknaden genom en licens till EWSS som införskaffats av NGL.

Men i våras försattes både EWSS och installationsföretaget NGL Vatten & Energiteknik AB i konkurs vilket innebär att tvisten inte längre är aktuell. NGL Vatten & Energiteknik är ett dotterbolag till NGL Teknik i Linköping AB, som inte har gått i konkurs.

– NGL Teknik i Linköping AB finns kvar och fortsätter att leverera energieffektiva vattensparprodukter, säger Jan Ställborn, som i dag företräder företaget tillsammans med Jacob Norling.

Var den här rättsliga striden onödig?

– Nej, vi har i allt väsentligt uppnått vårt syfte. När bolagen försattes i konkurs hade de olika tvisterna med EWSS och NGL Vatten & Energiteknik pågått inom och utanför domstolarna i flera år. Men Lundbergs finns kvar. Vi fortsätter vår verksamhet med tillverkning och försäljning av våra egna energieffektiva vattensparprodukter, ett ytterst aktuellt och viktigt branschsegment vad gäller miljö och hållbar utveckling, säger Victoria Lundberg.