Logga in

Svenskt luftreningsbolag tecknar licensavtal med Nasa

Publicerad
22 jan 2019, 08:26

Räknar ut luftkvalitet i realtid utifrån antal människor i fastigheten och hur mycket luft som ska renas – Tre killar från Hallstahammar använder rymdteknik för att spara 30 procent av energin i ventilationen.

Innovationsbolaget Sally R satsar på energieffektiv luftbehandling med rymdteknik.

Sedan tidigare nyttjar Sally R rymdteknik som används för klimathantering på International Space Station (ISS). I rymdstationen används regenererande kolfilter som bland annat renar luften från koldioxid.

Enkelt system fixar ventilation i gamla hus

Nu har bolaget också tecknat licensavtal med Nasa för åtta patent kring teknik för rening av luft.Viktor Kjellberg

– Patenten rör flera olika områden. Det är bland annat en lågtemperaturkatalysator som fungerar likt en katalysator i en bil, fast vid lägre temperaturer. Den behöver väldigt lite energi för att ta bort oönskade skadliga gaser, säger Viktor Kjellberg, vd för Sally R.

De oönskade gaserna i detta fallet är flyktiga organiska ämnen, VOC. Ett annat patent gäller kväveoxider, alltså nitrösa gaser NOx.

– Vi vill använda de patententerade teknikerna för att rena inkommande luft, som ofta är har höga halter VOC och NOx i storstäder.

Här är hetaste nyheterna på jättemässan

Sally R:s innovativa idé är bland annat att använda en smart algoritm som i realtid räknar ut hur mycket rening som behövs vid varje ögonblick. Algoritmen kallas With Ada, efter världens första datorprogrammerare Ada Lovelace.

– With Ada är enkel att installera via modbus TCP. Med hjälp av sensordata om rådande luftkvalité beräknar den antalet människor i fastigheten, optimala flöden i ventilationssystemet och hur mycket luft som ska renas. Den räknar också fram energianvändning för ventilationssystemets olika delar, det vill säga för värme, kyla, avfuktning, befuktning och för fläktar, säger Viktor Kjellberg.

Här kommer rymdtekniken in och gör det möjligt att återanvända en större andel av inomhusluften genom rening.

– Det ger högre verkningsgrad. Med sensorer som läser av och kontrollerar kvaliteten är det möjligt att spara energi och samtidigt säkerställa att luftkvalitén är bra, poängterar Viktor Kjellberg.

Sally R har byggt in tekniken i ett eget luftbehandlingsaggregat för att bevisa att den fungerar.

Installationer kan ge 30 procents energibesparingWith Ada

– Vi ser ännu större potential i att implementera tekniken i existerande aggregat för att ge befintliga byggnader funktionen. Vi har tagit fram en optimeringsmodulen With ADA som kan kopplas på och ge smartheten till det aktuella ventilationssystemet, säger Viktor Kjellberg.

En sådan modul finns installerad i en av Hallstahammar kommuns fastigheter. Enligt Viktor Kjellberg minskar den ventilationssystemets energianvändningen med 30 procent.

Så slutade energimatchen

Företagsnamnet Sally R är en hyllning till Sally Ride, USA:s första kvinnliga astronaut. Det är startat av bröderna Anders Edström och Fredrik Edström från Hallstahammar tillsammans med Viktor Kjellberg.

Det har fullkomligen regnat utmärkelser och utvecklingspengar över företaget sedan starten 2016. Det har bland annat fått 500 000 kronor från European Space Agency företagsinkubator, lika mycket från EU via Horizon 2020 och 7 miljoner kronor från Almi Invest och andra investerare.

Det senaste är ett bidrag värt drygt 4 miljoner kronor från Boverket för att utveckla tekniken tillsammans med Mälardalens Högskola och Rise.