Logga in

Besiktningsmannen missade bakfall i badrummet

Publicerad
10 aug 2020, 06:00

Bakfallet i villans badrum noterades aldrig i Anticimex besiktningsprotokoll. Husköparna vände sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få skadestånd för missen.

I samband med köpet av ett 1980-talshus i Västsverige förra sommaren hade besiktningsföretaget Anticimex gjort en överlåtelsebesiktning. Enligt den fanns det risk för vattenskador på grund av dåligt tätskikt och synpunkter på att badrummet borde renoveras. Men bakfallet noterades inte i Anticimex besiktningsprotokoll.

Så faller avloppet rätt

Villaägarna upptäckte dock ganska snart efter inflyttningen att vattnet inte rann ner i badrummets golvbrunn, utan ut i hallen.

I september 2019 gjordes en ny besiktning av fastigheten, återigen av Anticimex, på uppdrag av köparens försäkringsbolag. Då upptäckte man det kraftiga bakfallet i badrummet, som måste åtgärdas om försäkring överhuvudtaget skulle gälla.

Är rördragning utanpå vägg billigare än inbyggda rör?”

Villaägaren vände sig då till Arn, Allmänna reklamationsnämnden och begärde att Anticimex skulle betala 15 625 kronor i skadestånd.

Men Anticimex avvisade kravet och hänvisade till köparens undersökningsplikt.

– Det är tråkigt att kunden inte känner sig nöjd med vår besiktning. Vi anser att vi i detta fall har varit tydliga med att badrummet har ett flertal brister och är i behov av renovering, vilket även Arn har konstaterat, säger Johanna Lindström, produktchef Hus på Anticimex.

Dessutom påpekade Anticimex att besiktningsteknikern vid en överlåtelsebesiktning inte behöver använda instrument för att ”kontrollera förekomsten av fall på golvet annat än okulärt”.

Nämnden gav Anticimex rätt i att en besiktning inte ersätter köparens undersökningsplikt.

Comfortföretag inblandat i tvist om vattenskada

Arn gick på Anticimex linje och menade att villaägarna inte hade bevisat att de lidit någon skada. Därmed avslog nämnden fastighetsägarnas krav.