Logga in

Ditt företag kan få betala för underentreprenörens anställda

Publicerad
3 jan 2019, 06:00

Den omdiskuterade lagen om entreprenörsansvar började gälla från årsskiftet.

Från den 1 januari 2019 gäller ett nytt löneansvar i entreprenadkedjor på byggen.

Läs mer: ”Oseriösa företag får springnota”

En VVS-montör eller elektriker som inte får sin lön från sin arbetsgivare i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska få betalt från en annan entreprenör i kedjan. Ansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetsgivaren som underentreprenör.

I andra hand ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna bli ansvarig. Den entreprenör som tvingas betala lönerna kan sedan kräva de anställdas arbetsgivare på pengarna.

Frågan kan också regleras i kollektivavtal.

Regeringen angav som skäl att lagen gör det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

Läs mer: ”Förslaget stänger ute företag”

Lagen har dock fått skarp kritik från bygg- och installationsbranschen, bland annat för att affärsrisken ökar när ett installationsföretag måste betala andra företags lönekostnader.

Lagen innebär också att arbetstagaren och de fackliga organisationerna har rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten kan leda till skadestånd.

Läs mer: Huvudentreprenören kan få betala hela löneansvaret

Entreprenörsansvaret gäller även utstationerade arbetstagare.

Lagen skulle egentligen trätt i kraft den 1 augusti 2018, men beslutet flyttades fram till årsskiftet, efter en gemensam lobbykampanj från bygg- och installatörssektorn.

Läs hela lagtexten här.