Logga in

Lättare få dispens för nattarbete

Publicerad
7 dec 2020, 14:26
| Uppdaterad
31 mar 2021

Lättare att få dispens för nattarbete och ökad flexibilitet när det gäller utläggning av veckoarbetstid. Det är några viktiga punkter i det nya Teknikinstallationsavtalet för VVS- och kylmontörer. 

AVTAL 2020 Avtalet, som blev klart på övertid i fredags, började gälla 1 december och löper över 29 månader till och med 30 mars 2023.

Det nya Teknikinstallationsavtalet innebär en löneförhöjning på 5,4 procent för VVS- och kylmontörer, i nivå med det så kallade märket.

Läs också:
Så mycket höjs lönen för VVS-montörer

Tiden för in- och utlåning ska sänkas från 30 till 20 arbetadagar per tillfälle. Tidigare kunde ett företag låna ut och eller in anställda upp till 30 arbetsdagar innan behövde förhandlas med MB eller Byggnads regionalt. Nu är det 20 arbetsdagar innan förhandling.

Samtidigt införs ökad flexibilitet i utläggning av veckoarbetstid. Det ska även bli enklare för företag som behöver dispens för nattarbete.

Vad är mer förändrat i det nya kollektivavtalet för VVS-företag och VVS-montörer?

Niklas Beskow, Installatörsföretagen
Niklas Beskow, IN

– Vårt fokus har hela tiden varit att förstärka och förenkla för vår bransch, att våra medlemsföretag ska få ännu bättre utgångsläge att bedriva sina verksamheter. Därför ser vi nu att avtalet ger flexiblare veckoarbetstid och förenklingar inom olika processer i avtalet, säger Niklas Beskow, ansvarig för Teknikinstallationsavtalet på Installatörsföretagen, och tillägger:

– Vi ser även ett tydliggörande att företagens MB-grupp (medbestämmandegrupp) kan få mandat från Byggnads att förhandla på företaget, detta oavsett fråga, säger han.

Medbestämmandegrupper kan bland annat hantera förteckningar över underentreprenörer och tvister, så länge de får mandat av Byggnads att göra det.

Här är några nyheter i avtalet

  • Ökad flexibilitet i utläggning av veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden under fyra veckor varierar mellan 35 till 45 timmar jämfört med tidigare 37 till 43 timmar.
  • Förenklat förfarande för företag som behöver dispens för nattarbete.
  • Skyldighet för Byggnads att meddela Installatörsföretagen om Byggnads begär tvisteförhandling med medlemsföretag, vilket ger Installatörsföretagen en möjlighet att i ett tidigt skede hjälpa medlemsföretag som hamnar i tvist.
  • Förhandlingsordning vid ackordstvister som gör att Installatörsföretagen får större möjlighet att stötta företagen vid eventuell tvist.
  • Tydliggörande i avtalet att MB-grupp (medbestämmandegrupp) kan få mandat i överläggningar och förhandlingar vilket gör att Installatörsföretagen tillsammans med Byggnads lättare kan arbeta för att få ner beslutsfattande på företagsnivå.
  • Den lägsta ackordsfaktorn, den inom geografisk indelning 3, kommer att försvinna efter första april 2021.
  • Byggnads regionala skyddsombud kommer nu ha tillträde till alla arbetsplatser som har gällande kollektivavtal.
  • Graviditetslön på 10 procent till gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan. Det ska även bli möjligt att flytta arbetstidsförkortning vid föräldraledighet.
  • Högre pensionsavsättning till alla, oavsett ålder, som omfattas av kollektivavtalet.

Läs också:
Läs hela Teknikinstallationsavtalet 2020 här

Läs hela Teknikinstallationsavtalet här.