Logga in

Lex Laval på väg att rivas upp

Publicerad
13 dec 2016, 11:10

Regeringen vill riva upp lex Laval, som efter Laval-domen i EU-domstolen 2007, begränsar fackens möjlighet att tillgripa strejkvapnet för utstationerade arbetstagare. I morgon, onsdag, beslutar därför regeringen om en lagrådsremiss som ger facken större kontrollmöjligheter samt rätt att kräva kollektivavtal. 

Lex Laval, eller utstationeringslagen, från 2010 ska rivas upp och den så kallade bevisregeln tas bort, uppger regeringen på sin webbplats.

– Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Samtidigt fortsätter regeringen arbetet för att EU:s regler ska ändras så att det blir möjligt att kräva lika lön för utländska och svenska arbetstagare, tillägger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), i ett pressmeddelande.

I dag får inte facken, enligt utstationeringslagen, använda stridsåtgärder för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal, om en arbetsgivare kan visa att arbetstagarna redan omfattas av villkor som är minst lika bra som de i ett svenskt centralt branschavtal. Men denna så kallade bevisregel vill nu alltså regeringen ta bort.

Det facken har rätt att vidta stridsåtgärder för att uppnå är begränsat till den så kallade hårda kärnan i kollektivavtal, vilket omfattar bland annat minimilön, arbetstid och semester. Även den begränsningen ska nu luckras upp.

Regeringens lagrådsremiss lutar sig mot de förslag som den så kallade Utstationeringskommittén presenterade i oktober förra året. Men reaktionerna på förslagen då var minst sagt blandade. Dels var den parlamentariska kommittén oenig, allianspartierna reserverade sig mot huvuddelen av förslagen, dels mötte betänkandet skarp kritik från både Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier. Byggnads däremot välkomnade förslaget.

Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017.