Logga in

Så ser nya stödet till småföretag ut

Publicerad
15 mar 2017, 14:52

Småföretag ska våga anställa via ett nytt stöd. Arbetsgivaravgiften kan bli mer än halverad.

Regeringen backar om det kritiserade Växa-stödet till enskilda näringsidkare och föreslår nu att det utökas till fler företagsformer. Förslaget ska finansieras genom den aviserade flygskatten, som också fått hård kritik.

Vid årsskiftet infördes det så kallade Växa-stödet till enskilda näringsidkare. Stödet innebär att företag får tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare.

Både Svenskt Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas Riksorganisation har kritiserat Växa-stödet för att det utesluter enmansaktiebolag.

Företagarnas vd Günter Mårder, som var mycket kritisk mot det ursprungliga förslaget, är nu positiv till det nya Växa-stödet. Men han är samtidigt kritisk mot flygskatten som han kallar ”en ren och skär skattepålaga”.

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att stödet ska omfatta fler företagsformer. Förslaget omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare.

Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. Det innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar.

Biträdande finansminister Per Bolund (MP).

– Många företag som i dag är stora arbetsgivare och motorer i samhällsekonomin har en gång varit små. Det är ofta ett stort steg att anställa sin första medarbetare. På det här sättet sänker vi tröskeln så att fler företagare vågar ta steget, säger biträdande finansminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

Förslaget möjliggörs genom den hårt kritiserade så kallade flygskatten som nu bereds i Regeringskansliet. Kritikerna menar att miljöeffekterna av skatten är små eller obefintliga samtidigt som ett stort antal jobb hotas.

Skatten är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

– Vi avser skicka ett förslag om skatt på flygresor till Lagrådet före sommaren. På så vis skapar vi en grön skatteväxling där vi höjer skatten på utsläpp och sänker skatten på arbete, säger Per Bolund.

Fakta/Växa-stödet

  • För att få nedsättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka. Den gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000 kronorna.
  • Företaget ska inte haft några anställda efter den 31 december 2016.
  • Detta föreslås vara en tillfällig lagstiftning 2018 – 2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
  • Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag.