Logga in

Fyra av tio företag får fler frågor om svartjobb

Publicerad
21 sep 2020, 11:00
| Uppdaterad
13 apr 2021

En klar majoritet av installatörsföretagen tror att ökat rotavdrag minskar svartjobben och stärker företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen, visar en ny undersökning.

Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen. Det visar en ny enkätundersökning som Installatörsföretagen och andra arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag.

En stor andel, 40 procent, av dem som har svarat är installatörer.

Enkätundersökningen visar också att närmare hälften av företagen menar att ett återställt rotavdrag skulle stärka ekonomin för dem under lågkonjunkturen.

– Undersökningen styrker att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb. Rotavdraget är en väl etablerad och beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Höjt rotavdrag skapar arbetstillfällen och motverkar svartarbete, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Läs också:
Försenad F-skattsedel stoppade rotavdrag

De flesta av företagen, som deltagit i enkäten, tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.

– En oviss arbetsmarknad skapar osund konkurrens och när oseriösa aktörer. Ett höjt rotavdrag gynnar istället seriösa företag som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd. Det är en enkel åtgärd som vi vet ger ett nödvändigt resultat, säger Ola Månsson.

Så här tycker bygg- och installationsbranschen om rotavdraget

  • Åtta av tio företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
  • Sedan årsskiftet har fem av tio företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto.
  • Fyra av tio företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året.
  • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen.
  • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.
  • Nio av tio företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten.

Fotnot: Undersökningen genomfördes i mitten av september bland 1 066 medlemsföretag i Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen. Av de svarande är 40 procent, 425 företag, medlemsföretag i Installatörsföretagen.