Logga in

Installatörsföretagen vill följa industrin i lönebudet

Publicerad
11 feb 2020, 11:20

AVTAL 2020. Nu har Installatörsföretagen och Byggnads växlat yrkanden på Installatörsföretagens kontor i Stockholm. Därmed har avtalsrörelsen dragit igång.

11 februari växlade Installatörsföretagen (IN) yrkanden med fackförbundet Byggnads inom ramen för Teknikinstallationsavtalet som gäller inom VVS, kyl- och värmepumpbranschen.

Löneförhöjning för VVS-montörer enligt förra avtalet

Byggnads kräver 3 procents löneökning. Hittills har inte Installatörsföretagen sagt något procenttal.

– Vi ansluter oss till märket, som den konkurrensutsatta industrin sätter, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen och ansvarig för Teknikinstallationsavtalet, och tillägger:

– De flesta delar av installationsmarknaden krymper. Installatörsföretagen vill trygga jobben inom branschen, vilket betyder att löneökningstakten behöver växla ner.   

Både fack och arbetsgivare ser gärna ett flerårigt avtal.

Byggnads, som vid dagens växlande av yrkanden representerades av avtalssekreteraren Torbjörn Hagelin, kräver 3 procent i löneökning.

Så mycket höjs lönen för VVS-montörer enligt förra avtalet

Att andra ersättningar, som exempelvis semesterlön och övertidsersättning, ska öka med samma procenttal är också ett krav.

– Vi måste ha arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering, som är anpassade för alla. Och det måste gå att förena familjeliv med ett arbete som byggnadsarbetare. Vi ställer också krav på arbetsgivarnas ansvar att utreda, och vidta konkreta åtgärder för att förhindra trakasserier, säger Torbjörn Hagelin.

2017 års VVS-avtal

Teknikinstallationsavtalet löper ut den 30 april 2020.

Installatörsföretagens viktigaste krav/

  • Långsiktigt hållbar lönebildning. 
  • Etablera samsyn kring förutsättningarna att hyra eller låna in personal och anlita underentreprenörer. 
  • Anpassning av arbetstidsreglerna efter företagens verksamhet och medarbetarnas behov.  

Läs mer om Installatörsföretagens avtalskrav här.

Byggnads viktigaste krav/

  • Krafttag mot fusk och dumpade villkor.
  • Rätt att kunna jobba utan att riskera livet och hälsan.
  • Ett pensionssystem som är anpassat efter vår verklighet med pension från första arbetade timmen.

Läs mer om Byggnads avtalskrav  här.