Logga in

Klarar du klurigaste frågan i kylteknikernas prov?

Publicerad
8 aug 2023, 05:55
| Uppdaterad
7 aug 2023

Tillhör F-gasen R1234 yf kategorin HFC eller HFO? Frågan förvirrar VVS-tekniker som skriver certifieringsprovet. För att svara rätt gäller det att ha koll på lagstiftningen. Har du koll?

Det krävs certifiering för att få göra ingrepp i utrustning som innehåller F-gaser, till exempel kylsystem eller luftkonditionering. Efter utbildningen skrivs ett prov hos Incert.

På senare tid har personer som skrivit provet Kat1 upplevt att de fått fel på en fråga om köldmediet R1234 yf.

”Många sitter ensamma och läser på till provet som har uppemot 40 frågor. Då är det viktigt att allt är tydligt och klart”

kyltekniker

Mycket på gång:
”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”

Ska förbättras:
”Många installationer utförs av personer utan certifikat”

Frågan handlar om att kryssa i de köldmedier som omfattas av F-gasförordningen, från ett urval av cirka fem stycken. Som underlag används bland annat en lista publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 20.5.2014, bilaga II, om artikel 19.

– Enligt bilagan, som delas ut på provet, är R1234 yf en undergrupp i omättat tillstånd och kallas HFC-1234 yf. Men på alla övriga ställen i vår verklighet, i tabeller och på tuber, heter den HFO-1234 yf. Därför är det många som svarar fel på frågan, säger en kyltekniker som vill vara anonym.

Bilaga II

Att klara certifieringen är viktigt för VVS-tekniker som jobbar med köldmedier. Certifiering är ett krav i många verksamheter, och lagstiftningen på området stramas successivt åt. Den senaste så kallade F-gasförordningen infördes i EU 2014. En ny kommer troligen att träda i kraft 1 januari 2024 (ej beslutat än).

Den anonyma kylteknikern är upprörd över otydligheterna i provet, och att det finns slarvfel i EU-dokumentet. På en annan sida – om artikel 4 och kontroller av läckor – saknas en siffra som anger ett gränsvärde.

Han tycker också att det finns glapp mellan det som lyfts fram i utbildningsmaterialet och vilka frågor som ställs på provet.

– Många sitter ensamma och läser på till provet som har uppemot 40 frågor. Då är det viktigt att allt är tydligt och klart, säger kylteknikern.

Incert har gått igenom proven tillsammans med en expertgrupp från branschen. Enligt deras utredning finns inga fel i proven eller bilagorna. Dock gäller det att vara påläst kring nuvarande och kommande lagstiftning.

– Det står tydligt i lagstiftningen att bilaga II inte omfattas. Ämnen som listas där kräver alltså ingen F-gascertifiering – oavsett om de kallas HFC eller HFO. Detta gäller tills den nya lagen trätt i kraft, säger Anne-Lee Bertenstam hos Incert.

Hon kan inte svara på varför ämnena kallas HFC i lagstiftningen, och tycker att det hade varit tydligare om de bara hade kallats R1234 yf. 

Den som väljer att kryssa i att HFC-1234 yf omfattas av nu gällande lagstiftning får alltså fel på den frågan. Nästa år blir det dock troligen rätt svar. Då kommer antagligen även bilaga II att omfattas av F-gasförordningen. I den förslagstext som kommit från EU-kommissionen är beteckningen fortfarande HFC-1234 yf.

Läs också:
Plus och minus för 3 naturliga köldmedier

– Just nu är det bara ett förslag. Troligen kommer EU att fatta beslut under sommaren. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft vid årsskiftet och börjar då gälla, antagligen med en övergångsperiod, säger Anne-Lee Bertenstam.

Så snart som möjligt efter lagändringen uppdateras proven. Fram till dess är det lagen från 2014 som gäller.

Och vad är då det rätta svaret? Så här: De F-gaser som omfattas av F-gasförordningen är de som finns listade i bilaga I till EU nr 517/2014, eller blandningar där något av ämnena ingår. HFC-1234 yf finns i bilaga II och omfattas därför inte av förordningen.