Logga in

Därför kraschade ESS kylsystem

Publicerad
19 dec 2022, 05:55
| Uppdaterad
16 dec 2022

I somras kraschade heliumpumparna till ett av ESS kylsystem.  Nu vet man varför.

Det var en kraftig krasch som inträffade i ett av ESS kylsystem i augusti. Metalldelar spräcktes och kablar slets av vid testning hos leverantören i Tjeckien, enligt Sydsvenskan.

ESS ska bli en av världens mest hållbara forskningsanläggningar
Kylan från forskningen värmer Lund

Installationsbolagen fick uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer
De får fortsatt förtroende på ESS

Haveriet gjorde att ESS tillsatte en haverikommission som visade att det var gaslagren och drivenheten i heliumpumpen som fallerade vid testet.

– Vi har beslutat att använda en annan teknisk design, med aktiva magnetlager. Samtidigt kommer en reservpump att upphandlas och installeras, vilket minskar risken för tekniska missöden, då två olika system kan användas parallellt, säger Julia Öberg, presschef på ESS till VVS-Forum.

I ESS projektplan finns utrymme för tekniska komplikationer, vilket som sagt innebär att ESS kommer att öppna för forskning som planerat i slutet av 2027.

I ett så kallat målhjul genereras neutroner för att användas i olika experiment. För att detta ska fungera måste målhjulet kylas ner.

Det finns flera olika kylsystem på ESS. Kylsystemet för målhjulet, som det handlar om i det här fallet, kyls med heliumgas (rumstemperatur) och är alltså inte det stora kryosystem för att kyla acceleratorn på ESS med flytande helium som VVS-Forum tidigare skrivit om.

Enligt Julia Öberg genomförde ESS nyligen framgångsrika tester av kryodistributionssystemet i acceleratorn som ett led i driftsättningen av kylssystemet, innan man börjar installera kryomoduler i acceleratorn nästa år.

Skanska har tecknat samarbetsavtal med ett konsortium
Orab och Rörläggaren tecknar samarbetsavtal för ESS

– Vi räknar med att en intern milstolpe i projektet Beam on Target (då neutroner genereras för första gången) kommer att senareläggas med 3–4 månader, men det kommer inte att påverka när ESS öppnar för forskning, vilket sker som planerat 2027, säger Julia Öberg.

FAKTA/ESS

  • Forskningsanläggningen ligger i Lund, men datacentret, där resultaten analyseras, ligger i Köpenhamn.
  • ESS finansieras av 13 länder i Europa. Flera av länderna betalar genom att leverera komponenter och högteknologisk utrustning till ESS.
  • ESS står för European Spallation Source och ska, när den är färdigbyggd 2027, bli världens mest kraftfulla neutronkälla.
  • ESS ska vara i drift 2027 och byggkostnaderna beräknas till omkring 30 miljarder kronor.
  • Förhoppningen är att 2 000 – 3 000 gästforskare ska använda ESS varje år.
  • Vid krocken frigörs neutroner, som leds ut till de olika instrumenten. Neutronerna används i vetenskapliga experiment, till exempel för forskning inom läkemedel, nanoteknologi, materialvetenskap och experimentell fysik.
  • Anläggningen utgörs av en partikelaccelerator, där protoner accelererar till nära ljusets hastighet för att träffa ett målhjul av volfram.