Logga in

”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”

Publicerad
21 nov 2022, 08:55

Det finns fortfarande syntetiska köldmedier på marknaden – men de kan komma att förbjudas helt.

Det råder högtryck i värmepumpsbranschen och runtom i Sverige startar nya fabriker som kan producera ännu fler värmepumpar för att mätta den enorma efterfrågan.

Montörens miss ledde till att dricksvattnet blev förorenat
250 liter köldbärarvätska läckte ut vid värmepumpinstallationen

Mängder av kylanläggningar ska konverteras men det finns inte nog med personal att göra det
Köldmediet kan bli dyrt

Men det finns en miljöaspekt med värmepumpar som världens ledare är överens om måste åtgärdas: de syntetiska köldmedierna, som det finns restriktioner kring.

Viktor Ölén, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

– Tack vare restriktionerna har vi undvikit 0,4 grader i global uppvärmning. Så man kan se att syntetiska köldmedierna som HFC har stark påverkan, säger Viktor Ölén på Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

Nu har EU-kommissionen föreslagit striktare åtgärder mot handeln med och användandet av F-gaser som kan börja gälla redan 2024.

– 2030 är vi nere i nästan noll HFC-gaser. Omkring 2026–2027 kommer den lilla andel syntetiska köldmedier som finns kvar gå åt till att fylla på läckande system.

– Men restriktionerna kommer att bli betydligt tuffare än i dag, säger han och pekar på att ett nytt problem har dykt upp för värmepumpsbranschen.

Det visar sig nämligen att HFC- och HFO-köldmedier klassas som PFAS-ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser).

Det var PFAS som läckte ut i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge efter brandövningar med PFAS-haltigt brandskum på den närliggande flygplatsen med ett omfattande rättsligt efterspel som fortfarande pågår.

PFAS bryts inte ner utan finns kvar i naturen i evig tid och kan bland annat orsaka lever- och testikelcancer.

 Nu väntas ett skarpt förslag från EU med hårdare restriktioner mot PFAS.

Ett företag i Skåne ska betala 10 000 kronor i miljösanktionsavgift för en värmepump
Bland tålmodiga robotar och unika toaletter – ”Detta är riktigt Made in Sweden”

– En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta, konstaterar Viktor Ölén.

Fakta/F-gaser och köldmedier

  • F-gas är en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor (kemisk beteckning F, därav f-gas) som fortfarande används som köldmedium i värmepumpar. I dag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När f-gaser läcker ut bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid. Men vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare än koldioxid. 
  • HFC används som ersättningsmedel till freoner och hör till gruppen fluorerade växthusgaser, som är mycket starka växthusgaser.
  • HFO har en lägre växthuspåverkan än de traditionella HFC-köldmedierna. 
  • 2014 kom F-gasförordningen, enligt direktiv från EU med syfte att minska utsläppen och användningen av HFC-köldmedier. För att få installera, utföra service, underhålla, reparera eller montera ner utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, måste man ha utbildning och certifiering enligt kraven i f-gasförordningen.
  •  2017 FN-konferensen i Kigali, Rwanda, skärpte ytterligare det tidigare Montrealprotokollets krav på utfasning av HFC-köldmedel.
  • 2022 EU:s nya, hårdare regler för f-gaser presenterades i våras.
  • 2023 Nya strängare regler mot PFAS förväntas komma redan i januari, vilket påverkar användningen av syntetiska köldmedier.
  • 2023 Sverige är ordförandeland i ministerrådet och kommer få frågan om f-gaser på sitt bord. Det kan innebära att ett nytt regelverk kommer nästa sommar.
  • 2027 Om kommissionens förslag går igenom förbjuds vissa HFC-köldmedel i enhetsaggregat och delade värmepumpar.