Logga in

Försöksverksamhet med branschskolor på IUC och EUU

Publicerad
12 jan 2018, 15:43

UPPDATERAD. Nyligen kom beslutet att både EUU och IUC får starta branschskola inom ramen för Skolverkets försöksverksamhet. I hård konkurrens har Skolverket utsett totalt tio skolor. 

För IUC är det kylmontör och ventilationstekniker och för EUU är det distributionselektriker som beslutet om branschskola omfattar. Utbildning till de tre yrkesrollerna blir nu möjlig för elever runt om i hela Sverige.

Marcus Andersson, vd för IUC.

– Det är fantastiskt roligt och ett stort förtroende som IUC har fått. Att bli utvald till att bli branschskola är stort. Vi har arbetat med yrkesutbildning inom främst VVS i snart 30 år. Vi har försökt sätta en hög standard och en gedigen kvalitet i det vi gör, säger Marcus Andersson, vd på IUC, och tillägger:

– Nu vill IUC ta nya tag, för att vara med på påverka kyl- och ventilationsutbildningen i Sverige. Vi vill sätta en ny standard på utbildningarna och höja intresset för respektive yrke så att många fler unga människor vill utbilda sig inom de här intressanta framtidsbranscherna. 

Branschskolorna ska stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå inom små yrkesområden. Detta gäller även om skolan själv inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att anordna hela utbildningen i egen regi.

Läs mer: Tekniktätt i nya ventilationslabbet

Vissa yrkeskurser ska då kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning.

På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

– Det är i dag en akut brist inom hela vår bransch på medarbetare som har relevant kompetens. Problemet har förvärrats av att det är så svårt att få i gång utbildningarna överhuvudtaget. Här är branschskola en fantastisk möjlighet att förse branschen med den kompetens som behövs, säger Jens Albrektsson chef för utbildning och kompetens på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Lågt elevunderlag ska inte stoppa yrkesgymnasium

Försöksverksamheten kommer att pågå under perioden 2018–2023. Regeringens förslag om branschskolor antogs av Riksdagen i juni 2017.

– De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Sverige riskerar att inom en snar framtid få brist på kompetent personal i många branscher. Genom den nya försöksverksamheten stärker vi kompetensförsörjningen och säkerställer att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Det är bra för eleverna och bra för Sveriges konkurrenskraft, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande när beslutet om försöksverksamheter togs.

Läs mer: Kompetensbrist tvingar kylbranschen hitta alternativ